Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Projectmanagement

ArchiMate-element Projectmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-90da927e-2263-4e96-9023-2cc18b5a3ae6
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Projectmanagement
Documentatie  : Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten.
Object ID  : 90da927e-2263-4e96-9023-2cc18b5a3ae6
Object ID_nl  : 90da927e-2263-4e96-9023-2cc18b5a3ae6
Original ID  : id-01e86bfb3640016065a059b81f1c03ea
Semanticsearch  : projectmanagement
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement Het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van individuele projecten. (BusinessFunction) Projectbeheer GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies Een verzameling van activiteiten en/of projecten gericht op het nastreven van doelstellingen. (BusinessObject) Programma Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. Projectbeheer kent ondersteuning ten behoeve van het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van een individueel project. Bijv. door alle activiteiten en resources te beschrijven en overschrijdingen te signaleren. Voor programmamanagement is ondersteuning om een aantal gerelateerde projecten in samenhang te kunnen managen. Bijv. door onderlinge afhankelijkheden tussen projecten in beeld te brengen en knelpunten (bijv. in bemensing) te kunnen signaleren. Projectportfolio-management wordt ondersteund het totaal aan projecten te kunnen managen om strategische organisatiedoelen te bereiken. Bijv. door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren. (ApplicationComponent) Projectmanag- ement component vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten (eenmalige) werkzaamheden, leidend tot een duidelijk omschreven eindproduct. (BusinessObject) Project Het managen van een groep gerelateerde projecten. Waar bij projectbeheer het doel is om een individueel project succesvol af te ronden heeft programmabeheer als doel om optimale eindresultaten te behalen voor het programma waar de projecten onderdeel van zijn. (BusinessFunction) Programmabe- heer Het managen van een veelheid aan projecten, meestal gemeentebreed, om strategische organisatiedoelen te realiseren. In tegenstelling tot programmamanagment kan het hier ook niet-gerelateerde projecten betreffen. Doel is om vanuit organisatieperspectief optimale keuzes te maken door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren. (BusinessFunction) Projectportfoli- obeheer CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 15-07-2022 10:10:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 10:10:21 CEST
ArchiMate-element Projectmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-90da927e-2263-4e96-9023-2cc18b5a3ae6
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Projectmanagement
Documentatie  : Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten.
Object ID  : 90da927e-2263-4e96-9023-2cc18b5a3ae6
Object ID_nl  : 90da927e-2263-4e96-9023-2cc18b5a3ae6
Original ID  : id-01e86bfb3640016065a059b81f1c03ea
Semanticsearch  : projectmanagement
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement Het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van individuele projecten. (BusinessFunction) Projectbeheer GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies Een verzameling van activiteiten en/of projecten gericht op het nastreven van doelstellingen. (BusinessObject) Programma Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. Projectbeheer kent ondersteuning ten behoeve van het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van een individueel project. Bijv. door alle activiteiten en resources te beschrijven en overschrijdingen te signaleren. Voor programmamanagement is ondersteuning om een aantal gerelateerde projecten in samenhang te kunnen managen. Bijv. door onderlinge afhankelijkheden tussen projecten in beeld te brengen en knelpunten (bijv. in bemensing) te kunnen signaleren. Projectportfolio-management wordt ondersteund het totaal aan projecten te kunnen managen om strategische organisatiedoelen te bereiken. Bijv. door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren. (ApplicationComponent) Projectmanag- ement component vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten (eenmalige) werkzaamheden, leidend tot een duidelijk omschreven eindproduct. (BusinessObject) Project Het managen van een groep gerelateerde projecten. Waar bij projectbeheer het doel is om een individueel project succesvol af te ronden heeft programmabeheer als doel om optimale eindresultaten te behalen voor het programma waar de projecten onderdeel van zijn. (BusinessFunction) Programmabe- heer Het managen van een veelheid aan projecten, meestal gemeentebreed, om strategische organisatiedoelen te realiseren. In tegenstelling tot programmamanagment kan het hier ook niet-gerelateerde projecten betreffen. Doel is om vanuit organisatieperspectief optimale keuzes te maken door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren. (BusinessFunction) Projectportfoli- obeheer CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 15-07-2022 10:10:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 10:10:21 CEST
ArchiMate-element Projectmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-90da927e-2263-4e96-9023-2cc18b5a3ae6
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Projectmanagement
Documentatie  : Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten.
Object ID  : 90da927e-2263-4e96-9023-2cc18b5a3ae6
Object ID_nl  : 90da927e-2263-4e96-9023-2cc18b5a3ae6
Original ID  : id-01e86bfb3640016065a059b81f1c03ea
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement Het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van individuele projecten. (BusinessFunction) Projectbeheer GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies Een verzameling van activiteiten en/of projecten gericht op het nastreven van doelstellingen. (BusinessObject) Programma Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. Projectbeheer kent ondersteuning ten behoeve van het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van een individueel project. Bijv. door alle activiteiten en resources te beschrijven en overschrijdingen te signaleren. Voor programmamanagement is ondersteuning om een aantal gerelateerde projecten in samenhang te kunnen managen. Bijv. door onderlinge afhankelijkheden tussen projecten in beeld te brengen en knelpunten (bijv. in bemensing) te kunnen signaleren. Projectportfolio-management wordt ondersteund het totaal aan projecten te kunnen managen om strategische organisatiedoelen te bereiken. Bijv. door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren. (ApplicationComponent) Projectmanag- ement component vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten (eenmalige) werkzaamheden, leidend tot een duidelijk omschreven eindproduct. (BusinessObject) Project Het managen van een groep gerelateerde projecten. Waar bij projectbeheer het doel is om een individueel project succesvol af te ronden heeft programmabeheer als doel om optimale eindresultaten te behalen voor het programma waar de projecten onderdeel van zijn. (BusinessFunction) Programmabe- heer Het managen van een veelheid aan projecten, meestal gemeentebreed, om strategische organisatiedoelen te realiseren. In tegenstelling tot programmamanagment kan het hier ook niet-gerelateerde projecten betreffen. Doel is om vanuit organisatieperspectief optimale keuzes te maken door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren. (BusinessFunction) Projectportfoli- obeheer CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 15-07-2022 10:10:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 10:10:21 CEST