Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

in bewaring nemen van informatieobjecten

ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessFunctions > in bewaring nemen van informatieobjecten
ArchiMate-element in bewaring nemen van informatieobjecten
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-95409639-da55-4190-a974-41f78a62c4a7
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : in bewaring nemen van informatieobjecten
Documentatie  : Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingenKleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment. Informatiesysteem Systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd, verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd kan worden. Vaak is dit een computerprogramma. om een object te genereren voor duurzame opslag.Bij objecten worden waar nodig een of meer aanvullende manifestaties c.q. representaties van die objecten plus metagegevens bewaard.

Aggregaties bundelen bij elkaar horende objecten zoals: meerdere versies van 'één' informatieobject; meerdere manifestaties/representaties van een informatieobject (met manifestaties, ook wel representaties genoemd, worden meerdere fysieke vormen van inhoudelijk hetzelfde informatieobject bedoeld, zoals een PDF-bestand naast een Word-bestand van hetzelfde tekstdocument);

dossiers zoals zaakdossiers.
Object ID  : 95409639-da55-4190-a974-41f78a62c4a7
Object ID_nl  : 95409639-da55-4190-a974-41f78a62c4a7
Original ID  : id-ef7c8c37553707ecc8c9ffa4f20df076
Semanticsearch  : in bewaring nemen van informatieobjecten
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessFunctions > in bewaring nemen van informatieobjecten
ArchiMate-element in bewaring nemen van informatieobjecten
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-95409639-da55-4190-a974-41f78a62c4a7
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : in bewaring nemen van informatieobjecten
Documentatie  : Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingenKleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment. Informatiesysteem Systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd, verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd kan worden. Vaak is dit een computerprogramma. om een object te genereren voor duurzame opslag.Bij objecten worden waar nodig een of meer aanvullende manifestaties c.q. representaties van die objecten plus metagegevens bewaard.

Aggregaties bundelen bij elkaar horende objecten zoals: meerdere versies van 'één' informatieobject; meerdere manifestaties/representaties van een informatieobject (met manifestaties, ook wel representaties genoemd, worden meerdere fysieke vormen van inhoudelijk hetzelfde informatieobject bedoeld, zoals een PDF-bestand naast een Word-bestand van hetzelfde tekstdocument);

dossiers zoals zaakdossiers.
Object ID  : 95409639-da55-4190-a974-41f78a62c4a7
Object ID_nl  : 95409639-da55-4190-a974-41f78a62c4a7
Original ID  : id-ef7c8c37553707ecc8c9ffa4f20df076
Semanticsearch  : in bewaring nemen van informatieobjecten
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessFunctions > in bewaring nemen van informatieobjecten
ArchiMate-element in bewaring nemen van informatieobjecten
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-95409639-da55-4190-a974-41f78a62c4a7
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : in bewaring nemen van informatieobjecten
Documentatie  : Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingenKleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment. Informatiesysteem Systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd, verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd kan worden. Vaak is dit een computerprogramma. om een object te genereren voor duurzame opslag.Bij objecten worden waar nodig een of meer aanvullende manifestaties c.q. representaties van die objecten plus metagegevens bewaard.

Aggregaties bundelen bij elkaar horende objecten zoals: meerdere versies van 'één' informatieobject; meerdere manifestaties/representaties van een informatieobject (met manifestaties, ook wel representaties genoemd, worden meerdere fysieke vormen van inhoudelijk hetzelfde informatieobject bedoeld, zoals een PDF-bestand naast een Word-bestand van hetzelfde tekstdocument);

dossiers zoals zaakdossiers.
Object ID  : 95409639-da55-4190-a974-41f78a62c4a7
Object ID_nl  : 95409639-da55-4190-a974-41f78a62c4a7
Original ID  : id-ef7c8c37553707ecc8c9ffa4f20df076
ArchiMate-views  : 
Relaties  :