Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Communiceren over risico's

ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessProcesses > Communiceren over risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.'s
ArchiMate-element Communiceren over risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.'s
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-9eab628e
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Communiceren over risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.'s
Documentatie  : Gericht op ..

Aangeroepen bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).: - Hulpverlening - Leiding en coordinatie - Communicatie - Netwerkmanagement

- Advisering
Object ID  : 9eab628e
Object ID_nl  : 9eab628e
Original ID  : id-025d5a12f3a866fbaf46874c1d27b0ff
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Gericht op .. Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Hulpverlening - Leiding en coordinatie - Communicatie - Netwerkmanagement - Advisering (BusinessProcess) Communicere- n over risico's BusinessEvent Technisch geschikt materieel en materiaal BusinessEvent Risicoprofielen BusinessEvent Vraag over (brand)- veiligheid Het maken van communicatieplannen en uitvoeren van communicatie-uitingen om de gewenste boodschap over te brengen. Communicatie over incidenten, risico’s of een crisis. Bijvoorbeeld een rookmelderactie, voorlichting barbecues, hoe te handelen bij grieppandemie, sluit ramen en deuren, crisis.nl. (BusinessFunction) Communicatie- management Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld, convenanten nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. (BusinessFunction) Netwerk- management BusinessEvent Optimaal afgestemde en overgebrachte boodschap BusinessProcess Beheersen vanRisico's Advisering enerzijds aan bevoegd gezag zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico's aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a. brandveilig leven. (BusinessFunction) Advisering Het gaat hier vooral over alle activiteiten rondom het thema Brandveilig leven. Hieronder kan ook het voorlichten van omwonenden vallen kort na een incident. Materieel en materiaal (rook cabine) en ontwikkelen communicatiemateriaal wordt uit de betreffende bedrijfsprocessen betrokken. (Product) Voorgelichte burger / instelling TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship ServingRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 10-03-2022 07:52:28 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 10-03-2022 07:52:28 CET