Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

IMROI/Objectinformatie

ArchiMate-element IMROI/Objectinformatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-a6ee2117-2f1a-4651-9f88-e34af89b2be4
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : IMROI/Objectinformatie
Documentatie  : Ter vervanging van de DBK combineert IMROI op een slimme manier gegevens die al beschikbaar zijn bij de overheden. Hiermee kan men onderweg naar het [incident] al een beeld vormen van de situatie en de [inzet].
Object ID  : a6ee2117-2f1a-4651-9f88-e34af89b2be4
Object ID_nl  : a6ee2117-2f1a-4651-9f88-e34af89b2be4
Original ID  : a6ee2117-2f1a-4651-9f88-e34af89b2be4
Semanticsearch  : imroi/objectinformatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Ter vervanging van de DBK combineert IMROI op een slimme manier gegevens die al beschikbaar zijn bij de overheden. Hiermee kan men onderweg naar het [incident] al een beeld vormen van de situatie en de [inzet]. (BusinessObject) IMROI/Objecti- nformatie Onder veiligheidsvoorziening wordt verstaan bouwkundige veiligheidsvoorzieningen en technische installaties. Een brandmeldpaneel is bijv. een type voorziening. (BusinessObject) Veiligheidsvoo- rziening Een bron van mogelijke schade. Een dreiging is een inherente eigenschap van een proces, systeem, situatie of activiteit. (BusinessObject) Dreiging Het opstelpunt is een voorstel van de locatie waar brandweervoertuigen zich op kunnen stellen. Toelichting: Bij een gebouw en een bouwwerk geen gebouw zijnde waarin personen kunnen verblijven opstelplaatsen voor brandweervoertuigen aanwezig zijn, zodat die voertuigen op doeltreffende wijze kunnen worden aangesloten op de bluswatervoorziening. Die opstelplaatsen moeten in voldoende aantal aanwezig zijn, al naar gelang de grootte van het bouwwerk. (BusinessObject) Opstelplaats Een bij het repressief object aanwezige bron voor het ontrekken van bluswater. (BusinessObject) Bluswatervoor- ziening Een sleutelbuis wordt gebruikt om toetreding tot het (bedrijfs)terrein, centrale openbare hal of galerijen mogelijk te maken. Een sleutelbuis wordt geopend door middel van een zogenaamde “stegensleutel”. Deze sleutel is in het bezit van o.a. de Brandweer Amsterdam-Amstelland. In de buis wordt de sleutel geplaatst van bijv. het hek of de gevel. Toelichting: het is de locatie waar de toegangssleutel gevonden kan worden. (BusinessObject) Sleutelbuis Register/informatiemodel voor Kabels, buizen en leidingen bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. (BusinessObject) IMKL Brandweeringang; Ingang van een object, die uit tactisch en technisch oogpunt is aangewezen voor binnentreden van de brandbestrijdingsorganisatie. (BusinessObject) Toegang BRW Locatie waar [gevaarlijke stof]fen worden opgeslagen. (BusinessObject) Opslag een loodspost of uitgangsstelling is een vooraf bepaalde, gemakkelijk te vinden plaats waar bijstandverlenend potentieel wordt opgevangen en van waaruit deze naar een gewenste plaats wordt geleid. Voor de GHOR heeft de term loodspost de voorkeur. Voor brandweer is dit de term uitgangsstelling. Voor gemeente geldt de term 'opstelplaats', 'doorloodspost' of 'uitgangspositie'. (BusinessObject) Uitgangstelling het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming Hoe en met welk materiaal is het dak opgebouwd. (BusinessObject) Constructie dakbedekking Een mogelijke [dreiging]. (BusinessObject) gevaar Het gedeelte tussen twee vloeren in (waarbij zolder en kelder <1.5 meter niet meetellen). (BusinessObject) Bouwlaag Voor de brandweer relevant - (roerend goed, onroerend goed, terrein, gebied, weg, spoorbaandeel, waterdeel), met alle daarbij behorende gegevens (basis, preventief, preparatief en repressief). (BusinessObject) Repressief object Beschrijving van de soort schade die voorkomt in de schadecirkel. Een schadecirkel kent vier typen: onherstelbare schade en branden; zware schade en secundaire branden; secundaire branden treden op; geen of lichte schade. (BusinessObject) Schadecirkel CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 23-04-2023 09:18:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2023 09:18:00 CEST
ArchiMate-element IMROI/Objectinformatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-a6ee2117-2f1a-4651-9f88-e34af89b2be4
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : IMROI/Objectinformatie
Documentatie  : Ter vervanging van de DBK combineert IMROI op een slimme manier gegevens die al beschikbaar zijn bij de overheden. Hiermee kan men onderweg naar het [incident] al een beeld vormen van de situatie en de [inzet].
Object ID  : a6ee2117-2f1a-4651-9f88-e34af89b2be4
Object ID_nl  : a6ee2117-2f1a-4651-9f88-e34af89b2be4
Original ID  : a6ee2117-2f1a-4651-9f88-e34af89b2be4
Semanticsearch  : imroi/objectinformatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Ter vervanging van de DBK combineert IMROI op een slimme manier gegevens die al beschikbaar zijn bij de overheden. Hiermee kan men onderweg naar het [incident] al een beeld vormen van de situatie en de [inzet]. (BusinessObject) IMROI/Objecti- nformatie Onder veiligheidsvoorziening wordt verstaan bouwkundige veiligheidsvoorzieningen en technische installaties. Een brandmeldpaneel is bijv. een type voorziening. (BusinessObject) Veiligheidsvoo- rziening Een bron van mogelijke schade. Een dreiging is een inherente eigenschap van een proces, systeem, situatie of activiteit. (BusinessObject) Dreiging Het opstelpunt is een voorstel van de locatie waar brandweervoertuigen zich op kunnen stellen. Toelichting: Bij een gebouw en een bouwwerk geen gebouw zijnde waarin personen kunnen verblijven opstelplaatsen voor brandweervoertuigen aanwezig zijn, zodat die voertuigen op doeltreffende wijze kunnen worden aangesloten op de bluswatervoorziening. Die opstelplaatsen moeten in voldoende aantal aanwezig zijn, al naar gelang de grootte van het bouwwerk. (BusinessObject) Opstelplaats Een bij het repressief object aanwezige bron voor het ontrekken van bluswater. (BusinessObject) Bluswatervoor- ziening Een sleutelbuis wordt gebruikt om toetreding tot het (bedrijfs)terrein, centrale openbare hal of galerijen mogelijk te maken. Een sleutelbuis wordt geopend door middel van een zogenaamde “stegensleutel”. Deze sleutel is in het bezit van o.a. de Brandweer Amsterdam-Amstelland. In de buis wordt de sleutel geplaatst van bijv. het hek of de gevel. Toelichting: het is de locatie waar de toegangssleutel gevonden kan worden. (BusinessObject) Sleutelbuis Register/informatiemodel voor Kabels, buizen en leidingen bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. (BusinessObject) IMKL Brandweeringang; Ingang van een object, die uit tactisch en technisch oogpunt is aangewezen voor binnentreden van de brandbestrijdingsorganisatie. (BusinessObject) Toegang BRW Locatie waar [gevaarlijke stof]fen worden opgeslagen. (BusinessObject) Opslag een loodspost of uitgangsstelling is een vooraf bepaalde, gemakkelijk te vinden plaats waar bijstandverlenend potentieel wordt opgevangen en van waaruit deze naar een gewenste plaats wordt geleid. Voor de GHOR heeft de term loodspost de voorkeur. Voor brandweer is dit de term uitgangsstelling. Voor gemeente geldt de term 'opstelplaats', 'doorloodspost' of 'uitgangspositie'. (BusinessObject) Uitgangstelling het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming Hoe en met welk materiaal is het dak opgebouwd. (BusinessObject) Constructie dakbedekking Een mogelijke [dreiging]. (BusinessObject) gevaar Het gedeelte tussen twee vloeren in (waarbij zolder en kelder <1.5 meter niet meetellen). (BusinessObject) Bouwlaag Voor de brandweer relevant - (roerend goed, onroerend goed, terrein, gebied, weg, spoorbaandeel, waterdeel), met alle daarbij behorende gegevens (basis, preventief, preparatief en repressief). (BusinessObject) Repressief object Beschrijving van de soort schade die voorkomt in de schadecirkel. Een schadecirkel kent vier typen: onherstelbare schade en branden; zware schade en secundaire branden; secundaire branden treden op; geen of lichte schade. (BusinessObject) Schadecirkel CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 23-04-2023 09:18:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2023 09:18:00 CEST
ArchiMate-element IMROI/Objectinformatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-a6ee2117-2f1a-4651-9f88-e34af89b2be4
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : IMROI/Objectinformatie
Documentatie  : Ter vervanging van de DBK combineert IMROI op een slimme manier gegevens die al beschikbaar zijn bij de overheden. Hiermee kan men onderweg naar het [incident] al een beeld vormen van de situatie en de [inzet].
Object ID  : a6ee2117-2f1a-4651-9f88-e34af89b2be4
Object ID_nl  : a6ee2117-2f1a-4651-9f88-e34af89b2be4
Original ID  : id-a6ee2117-2f1a-4651-9f88-e34af89b2be4
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Ter vervanging van de DBK combineert IMROI op een slimme manier gegevens die al beschikbaar zijn bij de overheden. Hiermee kan men onderweg naar het [incident] al een beeld vormen van de situatie en de [inzet]. (BusinessObject) IMROI/Objecti- nformatie Onder veiligheidsvoorziening wordt verstaan bouwkundige veiligheidsvoorzieningen en technische installaties. Een brandmeldpaneel is bijv. een type voorziening. (BusinessObject) Veiligheidsvoo- rziening Een bron van mogelijke schade. Een dreiging is een inherente eigenschap van een proces, systeem, situatie of activiteit. (BusinessObject) Dreiging Het opstelpunt is een voorstel van de locatie waar brandweervoertuigen zich op kunnen stellen. Toelichting: Bij een gebouw en een bouwwerk geen gebouw zijnde waarin personen kunnen verblijven opstelplaatsen voor brandweervoertuigen aanwezig zijn, zodat die voertuigen op doeltreffende wijze kunnen worden aangesloten op de bluswatervoorziening. Die opstelplaatsen moeten in voldoende aantal aanwezig zijn, al naar gelang de grootte van het bouwwerk. (BusinessObject) Opstelplaats Een bij het repressief object aanwezige bron voor het ontrekken van bluswater. (BusinessObject) Bluswatervoor- ziening Een sleutelbuis wordt gebruikt om toetreding tot het (bedrijfs)terrein, centrale openbare hal of galerijen mogelijk te maken. Een sleutelbuis wordt geopend door middel van een zogenaamde “stegensleutel”. Deze sleutel is in het bezit van o.a. de Brandweer Amsterdam-Amstelland. In de buis wordt de sleutel geplaatst van bijv. het hek of de gevel. Toelichting: het is de locatie waar de toegangssleutel gevonden kan worden. (BusinessObject) Sleutelbuis Register/informatiemodel voor Kabels, buizen en leidingen bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. (BusinessObject) IMKL Brandweeringang; Ingang van een object, die uit tactisch en technisch oogpunt is aangewezen voor binnentreden van de brandbestrijdingsorganisatie. (BusinessObject) Toegang BRW Locatie waar [gevaarlijke stof]fen worden opgeslagen. (BusinessObject) Opslag een loodspost of uitgangsstelling is een vooraf bepaalde, gemakkelijk te vinden plaats waar bijstandverlenend potentieel wordt opgevangen en van waaruit deze naar een gewenste plaats wordt geleid. Voor de GHOR heeft de term loodspost de voorkeur. Voor brandweer is dit de term uitgangsstelling. Voor gemeente geldt de term 'opstelplaats', 'doorloodspost' of 'uitgangspositie'. (BusinessObject) Uitgangstelling het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming Hoe en met welk materiaal is het dak opgebouwd. (BusinessObject) Constructie dakbedekking Een mogelijke [dreiging]. (BusinessObject) gevaar Het gedeelte tussen twee vloeren in (waarbij zolder en kelder <1.5 meter niet meetellen). (BusinessObject) Bouwlaag Voor de brandweer relevant - (roerend goed, onroerend goed, terrein, gebied, weg, spoorbaandeel, waterdeel), met alle daarbij behorende gegevens (basis, preventief, preparatief en repressief). (BusinessObject) Repressief object Beschrijving van de soort schade die voorkomt in de schadecirkel. Een schadecirkel kent vier typen: onherstelbare schade en branden; zware schade en secundaire branden; secundaire branden treden op; geen of lichte schade. (BusinessObject) Schadecirkel CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 23-04-2023 09:18:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2023 09:18:00 CEST