Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Operationeel informatiemanagement

ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessFunctions > Operationeel informatiemanagement
ArchiMate-element Operationeel informatiemanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-a7e3934f
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Operationeel informatiemanagement
Documentatie  : Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement)
Object ID  : a7e3934f
Object ID_nl  : a7e3934f
Original ID  : id-6667549768323bab358ac4751d8fb357
Semanticsearch  : operationeel informatiemanagement
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (BusinessFunction) Operationeel informatieman- agement Veiligheidsregio's hebben de wettelijke taak om te zorgen voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Kern van de netcentrische werkwijze is dat er beslisorganen in het leven worden geroepen afhankelijk van de opschaling waarin op basis van verzamelde informatie uit de verschillende betrokken discisplines een gedeeld beeld wordt gevormd op basis waarvan besluiten worden genomen. Deze besluiten vormen weer de input voor de operationele acties van de verschillende discisplines. M.a.w. de 'eigen' processen van de verschillende disciplines blijven gewoon doorgang vinden. Daarbovenop vindt een een proces plaats dat gericht is op besluitvorming (beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming). Aangeroepen bedrijfsfuncties: - meldingintake - melding uitgifte - leiding en cordinatie - hulpverlening (BusinessProcess) Besluitvorming t.b.v. multidisciplinai- re crisisbeheersi- ng/rampenbes- trijding Het beeld brongebied bestaat uit de beschikbare gegevens over "het gebied waar de hulpverleningsdiensten uitvoering geven aan de directe bestrijding van het incident.” (BusinessObject) Beeld brongebied Naar aanleiding van een melding daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie van gevaarlijke stoffen. (BusinessProcess) Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen Opsporen en bevrijden van slachtoffers bij een ramp, alsmede het verlenen van levensreddende eerste hulp. (BusinessProcess) Redden en technische hulpverlening Component voor het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (ApplicationComponent) Operationeel informatieman- agement component Probleemvelden zijn bestuurlijke of tactische aandachtsgebieden ten behoeve van aansturing en coördinatie. De informatie kan betrekking hebben op bijvoorbeeld excepties, actiepunten,knelpunten of beslispunten (voorliggende en genomen besluiten). Probleemvelden dienen altijd met de andere partners gecommuniceerd te worden. Voor het beleidsteam is informatie over de probleemvelden ‘core business’. Het is de basis van een effectief werkende besluitvormingscyclus binnen de bestrijdingscyclus. Voorbeeld van probleemvelden (voor de GHOR) zijn tekorten in hulpcapaciteit, transport, infusen etc. Andere voorbeelden (vanuit het perspectief van de brandweer) zijn obstakels, afgesloten wegen, stil te leggen bedrijven, af te sluiten gebieden, instortingsgevaar etc. (BusinessObject) Probleemveld Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Coordineren geneeskundig- e opgeschaalde zorg bijhouden stoffenlijst (21 brzo) van de [gevaarlijke stoffen] die aanwezig zijn is een prioriteit en verplichting voor het toezicht. (BusinessObject) Stofinformatie BusinessFunction Incidentbeheer- sing Component voor ondersteuning crisis- en rampencoordinatie (ApplicationComponent) Crisis management component ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship Deze svg is op 15-07-2022 04:46:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:46:50 CEST
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessFunctions > Operationeel informatiemanagement
ArchiMate-element Operationeel informatiemanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-a7e3934f
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Operationeel informatiemanagement
Documentatie  : Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement)
Object ID  : a7e3934f
Object ID_nl  : a7e3934f
Original ID  : id-6667549768323bab358ac4751d8fb357
Semanticsearch  : operationeel informatiemanagement
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (BusinessFunction) Operationeel informatieman- agement Veiligheidsregio's hebben de wettelijke taak om te zorgen voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Kern van de netcentrische werkwijze is dat er beslisorganen in het leven worden geroepen afhankelijk van de opschaling waarin op basis van verzamelde informatie uit de verschillende betrokken discisplines een gedeeld beeld wordt gevormd op basis waarvan besluiten worden genomen. Deze besluiten vormen weer de input voor de operationele acties van de verschillende discisplines. M.a.w. de 'eigen' processen van de verschillende disciplines blijven gewoon doorgang vinden. Daarbovenop vindt een een proces plaats dat gericht is op besluitvorming (beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming). Aangeroepen bedrijfsfuncties: - meldingintake - melding uitgifte - leiding en cordinatie - hulpverlening (BusinessProcess) Besluitvorming t.b.v. multidisciplinai- re crisisbeheersi- ng/rampenbes- trijding Het beeld brongebied bestaat uit de beschikbare gegevens over "het gebied waar de hulpverleningsdiensten uitvoering geven aan de directe bestrijding van het incident.” (BusinessObject) Beeld brongebied Naar aanleiding van een melding daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie van gevaarlijke stoffen. (BusinessProcess) Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen Opsporen en bevrijden van slachtoffers bij een ramp, alsmede het verlenen van levensreddende eerste hulp. (BusinessProcess) Redden en technische hulpverlening Component voor het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (ApplicationComponent) Operationeel informatieman- agement component Probleemvelden zijn bestuurlijke of tactische aandachtsgebieden ten behoeve van aansturing en coördinatie. De informatie kan betrekking hebben op bijvoorbeeld excepties, actiepunten,knelpunten of beslispunten (voorliggende en genomen besluiten). Probleemvelden dienen altijd met de andere partners gecommuniceerd te worden. Voor het beleidsteam is informatie over de probleemvelden ‘core business’. Het is de basis van een effectief werkende besluitvormingscyclus binnen de bestrijdingscyclus. Voorbeeld van probleemvelden (voor de GHOR) zijn tekorten in hulpcapaciteit, transport, infusen etc. Andere voorbeelden (vanuit het perspectief van de brandweer) zijn obstakels, afgesloten wegen, stil te leggen bedrijven, af te sluiten gebieden, instortingsgevaar etc. (BusinessObject) Probleemveld Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Coordineren geneeskundig- e opgeschaalde zorg bijhouden stoffenlijst (21 brzo) van de [gevaarlijke stoffen] die aanwezig zijn is een prioriteit en verplichting voor het toezicht. (BusinessObject) Stofinformatie BusinessFunction Incidentbeheer- sing Component voor ondersteuning crisis- en rampencoordinatie (ApplicationComponent) Crisis management component ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship Deze svg is op 15-07-2022 04:46:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:46:50 CEST
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessFunctions > Operationeel informatiemanagement
ArchiMate-element Operationeel informatiemanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-a7e3934f
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Operationeel informatiemanagement
Documentatie  : Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement)
Object ID  : a7e3934f
Object ID_nl  : a7e3934f
Original ID  : id-6667549768323bab358ac4751d8fb357
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (BusinessFunction) Operationeel informatieman- agement Veiligheidsregio's hebben de wettelijke taak om te zorgen voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Kern van de netcentrische werkwijze is dat er beslisorganen in het leven worden geroepen afhankelijk van de opschaling waarin op basis van verzamelde informatie uit de verschillende betrokken discisplines een gedeeld beeld wordt gevormd op basis waarvan besluiten worden genomen. Deze besluiten vormen weer de input voor de operationele acties van de verschillende discisplines. M.a.w. de 'eigen' processen van de verschillende disciplines blijven gewoon doorgang vinden. Daarbovenop vindt een een proces plaats dat gericht is op besluitvorming (beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming). Aangeroepen bedrijfsfuncties: - meldingintake - melding uitgifte - leiding en cordinatie - hulpverlening (BusinessProcess) Besluitvorming t.b.v. multidisciplinai- re crisisbeheersi- ng/rampenbes- trijding Het beeld brongebied bestaat uit de beschikbare gegevens over "het gebied waar de hulpverleningsdiensten uitvoering geven aan de directe bestrijding van het incident.” (BusinessObject) Beeld brongebied Naar aanleiding van een melding daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie van gevaarlijke stoffen. (BusinessProcess) Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen Opsporen en bevrijden van slachtoffers bij een ramp, alsmede het verlenen van levensreddende eerste hulp. (BusinessProcess) Redden en technische hulpverlening Component voor het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (ApplicationComponent) Operationeel informatieman- agement component Probleemvelden zijn bestuurlijke of tactische aandachtsgebieden ten behoeve van aansturing en coördinatie. De informatie kan betrekking hebben op bijvoorbeeld excepties, actiepunten,knelpunten of beslispunten (voorliggende en genomen besluiten). Probleemvelden dienen altijd met de andere partners gecommuniceerd te worden. Voor het beleidsteam is informatie over de probleemvelden ‘core business’. Het is de basis van een effectief werkende besluitvormingscyclus binnen de bestrijdingscyclus. Voorbeeld van probleemvelden (voor de GHOR) zijn tekorten in hulpcapaciteit, transport, infusen etc. Andere voorbeelden (vanuit het perspectief van de brandweer) zijn obstakels, afgesloten wegen, stil te leggen bedrijven, af te sluiten gebieden, instortingsgevaar etc. (BusinessObject) Probleemveld Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Coordineren geneeskundig- e opgeschaalde zorg bijhouden stoffenlijst (21 brzo) van de [gevaarlijke stoffen] die aanwezig zijn is een prioriteit en verplichting voor het toezicht. (BusinessObject) Stofinformatie BusinessFunction Incidentbeheer- sing Component voor ondersteuning crisis- en rampencoordinatie (ApplicationComponent) Crisis management component ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship Deze svg is op 15-07-2022 04:46:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:46:50 CEST