Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Publieke Zorg

ArchiMate-element Publieke Zorg
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-adf9f446-e502-48fd-9506-989d40934b8d
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Publieke Zorg
Documentatie  : Tijdelijk voorzien in de basisbehoeften van getroffenen (mensen en dieren) ten tijde van een (dreigende) rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.. Tevens wordt, op basis van behoeften van bevolking en hulpdiensten, de bijzondere uitvaartzorg gefaciliteerd of mede georganiseerd. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg)
Object ID  : adf9f446-e502-48fd-9506-989d40934b8d
Object ID_nl  : adf9f446-e502-48fd-9506-989d40934b8d
Original ID  : adf9f446-e502-48fd-9506-989d40934b8d
Semanticsearch  : publieke zorg
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Tijdelijk voorzien in de basisbehoeften van getroffenen (mensen en dieren) ten tijde van een (dreigende) ramp of crisis. Tevens wordt, op basis van behoeften van bevolking en hulpdiensten, de bijzondere uitvaartzorg gefaciliteerd of mede georganiseerd. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Publieke Zorg Voorzien in tijdelijke opvang en basale verzorging (zoals ontbijt/lunch/avondeten en zo nodig een overnachtingsplek) van getroffenen op een veilige locatie. (BusinessProcess) Opvang Het ten tijde van en na afloop van een incident/calamiteit door registratie van schade een juist en zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen over de aard en omvang van de schade. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg). (BusinessProcess) Registratie van schade (CRAS) Het zorgvuldig verzamelen (registeren), groeperen en verifiëren van informatie over slachtoffers (het lot en eventuele verblijfplaats), alsmede het verstrekken van algemene informatie aan de (coördinerend) burgemeester en het gemeentelijk of regionaal beleidsteam. De informatie komt via dit team beschikbaar voor het actiecentrum voorlichting ten behoeve van het publiek en de pers en degene die bij de hulpverlening betrokken zijn. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg). (BusinessProcess) Registratie van slachtoffers (CRIB/SIS) Faciliteren en/of (mede) organiseren van de collectieve rouwverwerking (stille tochten en herdenkingsdiensten) en bijzondere uitvaartzorg, op basis van behoefte van de bevolking en hulpdiensten. (BusinessProcess) Bijzondere uitvaartzorg BusinessFunction Bevolkingszorg In veiligheid brengen van mensen en dieren, door deze te verplaatsen of te zorgen dat zij zich verplaatsen van een getroffen of bedreigde plaats naar een veilige plaats. (BusinessProcess) Verplaatsen mens en dier Voorzien in noodhulp op een hoger verzorgingsniveau (naast eten en drinken bijvoorbeeld ook kleding en financiële middelen), voor getroffenen die in geval van een ramp of crisis tijdelijk zelf niet in hun levensbehoeften kunnen voorzien, anders dan de tijdelijke opvang en basale verzorging op een opvanglocatie. (BusinessProcess) Voorzien in primaire levensbehoeft- en AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 15-07-2022 10:02:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 10:02:29 CEST
ArchiMate-element Publieke Zorg
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-adf9f446-e502-48fd-9506-989d40934b8d
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Publieke Zorg
Documentatie  : Tijdelijk voorzien in de basisbehoeften van getroffenen (mensen en dieren) ten tijde van een (dreigende) rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.. Tevens wordt, op basis van behoeften van bevolking en hulpdiensten, de bijzondere uitvaartzorg gefaciliteerd of mede georganiseerd. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg)
Object ID  : adf9f446-e502-48fd-9506-989d40934b8d
Object ID_nl  : adf9f446-e502-48fd-9506-989d40934b8d
Original ID  : adf9f446-e502-48fd-9506-989d40934b8d
Semanticsearch  : publieke zorg
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Tijdelijk voorzien in de basisbehoeften van getroffenen (mensen en dieren) ten tijde van een (dreigende) ramp of crisis. Tevens wordt, op basis van behoeften van bevolking en hulpdiensten, de bijzondere uitvaartzorg gefaciliteerd of mede georganiseerd. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Publieke Zorg Voorzien in tijdelijke opvang en basale verzorging (zoals ontbijt/lunch/avondeten en zo nodig een overnachtingsplek) van getroffenen op een veilige locatie. (BusinessProcess) Opvang Het ten tijde van en na afloop van een incident/calamiteit door registratie van schade een juist en zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen over de aard en omvang van de schade. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg). (BusinessProcess) Registratie van schade (CRAS) Het zorgvuldig verzamelen (registeren), groeperen en verifiëren van informatie over slachtoffers (het lot en eventuele verblijfplaats), alsmede het verstrekken van algemene informatie aan de (coördinerend) burgemeester en het gemeentelijk of regionaal beleidsteam. De informatie komt via dit team beschikbaar voor het actiecentrum voorlichting ten behoeve van het publiek en de pers en degene die bij de hulpverlening betrokken zijn. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg). (BusinessProcess) Registratie van slachtoffers (CRIB/SIS) Faciliteren en/of (mede) organiseren van de collectieve rouwverwerking (stille tochten en herdenkingsdiensten) en bijzondere uitvaartzorg, op basis van behoefte van de bevolking en hulpdiensten. (BusinessProcess) Bijzondere uitvaartzorg BusinessFunction Bevolkingszorg In veiligheid brengen van mensen en dieren, door deze te verplaatsen of te zorgen dat zij zich verplaatsen van een getroffen of bedreigde plaats naar een veilige plaats. (BusinessProcess) Verplaatsen mens en dier Voorzien in noodhulp op een hoger verzorgingsniveau (naast eten en drinken bijvoorbeeld ook kleding en financiële middelen), voor getroffenen die in geval van een ramp of crisis tijdelijk zelf niet in hun levensbehoeften kunnen voorzien, anders dan de tijdelijke opvang en basale verzorging op een opvanglocatie. (BusinessProcess) Voorzien in primaire levensbehoeft- en AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 15-07-2022 10:02:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 10:02:29 CEST
ArchiMate-element Publieke Zorg
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-adf9f446-e502-48fd-9506-989d40934b8d
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Publieke Zorg
Documentatie  : Tijdelijk voorzien in de basisbehoeften van getroffenen (mensen en dieren) ten tijde van een (dreigende) rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.. Tevens wordt, op basis van behoeften van bevolking en hulpdiensten, de bijzondere uitvaartzorg gefaciliteerd of mede georganiseerd. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg)
Object ID  : adf9f446-e502-48fd-9506-989d40934b8d
Object ID_nl  : adf9f446-e502-48fd-9506-989d40934b8d
Original ID  : id-adf9f446-e502-48fd-9506-989d40934b8d
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Tijdelijk voorzien in de basisbehoeften van getroffenen (mensen en dieren) ten tijde van een (dreigende) ramp of crisis. Tevens wordt, op basis van behoeften van bevolking en hulpdiensten, de bijzondere uitvaartzorg gefaciliteerd of mede georganiseerd. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Publieke Zorg Voorzien in tijdelijke opvang en basale verzorging (zoals ontbijt/lunch/avondeten en zo nodig een overnachtingsplek) van getroffenen op een veilige locatie. (BusinessProcess) Opvang Het ten tijde van en na afloop van een incident/calamiteit door registratie van schade een juist en zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen over de aard en omvang van de schade. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg). (BusinessProcess) Registratie van schade (CRAS) Het zorgvuldig verzamelen (registeren), groeperen en verifiëren van informatie over slachtoffers (het lot en eventuele verblijfplaats), alsmede het verstrekken van algemene informatie aan de (coördinerend) burgemeester en het gemeentelijk of regionaal beleidsteam. De informatie komt via dit team beschikbaar voor het actiecentrum voorlichting ten behoeve van het publiek en de pers en degene die bij de hulpverlening betrokken zijn. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg). (BusinessProcess) Registratie van slachtoffers (CRIB/SIS) Faciliteren en/of (mede) organiseren van de collectieve rouwverwerking (stille tochten en herdenkingsdiensten) en bijzondere uitvaartzorg, op basis van behoefte van de bevolking en hulpdiensten. (BusinessProcess) Bijzondere uitvaartzorg BusinessFunction Bevolkingszorg In veiligheid brengen van mensen en dieren, door deze te verplaatsen of te zorgen dat zij zich verplaatsen van een getroffen of bedreigde plaats naar een veilige plaats. (BusinessProcess) Verplaatsen mens en dier Voorzien in noodhulp op een hoger verzorgingsniveau (naast eten en drinken bijvoorbeeld ook kleding en financiële middelen), voor getroffenen die in geval van een ramp of crisis tijdelijk zelf niet in hun levensbehoeften kunnen voorzien, anders dan de tijdelijke opvang en basale verzorging op een opvanglocatie. (BusinessProcess) Voorzien in primaire levensbehoeft- en AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 15-07-2022 10:02:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 10:02:29 CEST