Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Materieelbeheer

ArchiMate-element Materieelbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-b8976485
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Materieelbeheer
Documentatie  : Alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzetbaar gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, medicijnenkoffers, sigmatenten.
Object ID  : b8976485
Object ID_nl  : b8976485
Original ID  : id-ec77ca589507ec61161e31f455ca5454
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzetbaar gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, medicijnenkoffers, sigmatenten. (BusinessFunction) Materieelbehe- er Het gaat hierbij om het middel behorend bij het [SPECIALISME] dat moet worden [IN(ge)ZET] vanaf [LOCATIE] bij een [INCIDENT] op basis van [INZET BESLUIT] en conform het [DEKKINGSPLAN]. Het gaat hier met name om 'rollend materieel bijvoorbeeld voertuigen of ademlucht waarbij samengeperste zuivere lucht, geschikt voor gebruik in een ademluchttoestel. Dit [materieel] wordt gebruikt bij [inzet] door de [veiligheidsregio], specifiek de brandweer. Ander materieel is meetapparatuur of redgereedschap. (BusinessObject) Materieel Component voor het beheren en plannen van voorraden van materiaal en materieel, bijv. voertuigen en ademluchtmaskers.Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Materieelbehe- er component Het gaat hier met name om onderhoud van 'rollend' materieel (dus niet om vastgoed) zoals voertuigen, ademlucht, etc. (BusinessProcess) Beheer en onderhoud brandweer & geneeskundig specifieke hulpmiddelen BusinessFunction Incidentbeheer- sing GHOR Een verzameling artikelen die aanwezig is op één locatie en dat vrij beschikbaar is voor aanwending. (BusinessObject) Voorraad De grondstoffen die aanwezig zijn binnen de [veiligheidsregio] en [IN(ge)ZET] dienen te worden vanaf [LOCATIE] bij een [INCIDENT] op basis van [INZET BESLUIT] en conform het [DEKKINGSPLAN] , bijv. blusmateriaal, voorlichtingsmateriaal, kleding (het uitgeven van dienstkleding aan [medewerkers] van de [veiligheidsregio]. (BusinessObject) Materiaal BusinessFunction Incidentbeheer- sing AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship Deze svg is op 17-03-2022 19:07:29 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 17-03-2022 19:07:29 CET