Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

BRZO/BEVI Toezicht

ArchiMate-element BRZO/BEVI Toezicht
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-bf3c8dc9-146a-46e0-b5a1-d02e6d65a18e
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : BRZO/BEVI Toezicht
Documentatie  : Het doel van het Besluit externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex. inrichtingen (Bevi) is om mensen in de buurt van een bedrijf met gevaarlijke stoffen te beschermen. Bij een omgevingsvergunning milieu of een ruimtelijk besluit rond zo'n bedrijf moet het bevoegd gezag rekening houden met veiligheidsafstanden ter bescherming van individuen (plaatsgebonden risicoHet plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft.) en groepen personen (groepsrisico).
Object ID  : bf3c8dc9-146a-46e0-b5a1-d02e6d65a18e
Object ID_nl  : bf3c8dc9-146a-46e0-b5a1-d02e6d65a18e
Original ID  : bf3c8dc9-146a-46e0-b5a1-d02e6d65a18e
Semanticsearch  : brzo/bevi toezicht
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
ArchiMate-element BRZO/BEVI Toezicht
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-bf3c8dc9-146a-46e0-b5a1-d02e6d65a18e
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : BRZO/BEVI Toezicht
Documentatie  : Het doel van het Besluit externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex. inrichtingen (Bevi) is om mensen in de buurt van een bedrijf met gevaarlijke stoffen te beschermen. Bij een omgevingsvergunning milieu of een ruimtelijk besluit rond zo'n bedrijf moet het bevoegd gezag rekening houden met veiligheidsafstanden ter bescherming van individuen (plaatsgebonden risicoHet plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft.) en groepen personen (groepsrisico).
Object ID  : bf3c8dc9-146a-46e0-b5a1-d02e6d65a18e
Object ID_nl  : bf3c8dc9-146a-46e0-b5a1-d02e6d65a18e
Original ID  : bf3c8dc9-146a-46e0-b5a1-d02e6d65a18e
Semanticsearch  : brzo/bevi toezicht
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
ArchiMate-element BRZO/BEVI Toezicht
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-bf3c8dc9-146a-46e0-b5a1-d02e6d65a18e
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : BRZO/BEVI Toezicht
Documentatie  : Het doel van het Besluit externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex. inrichtingen (Bevi) is om mensen in de buurt van een bedrijf met gevaarlijke stoffen te beschermen. Bij een omgevingsvergunning milieu of een ruimtelijk besluit rond zo'n bedrijf moet het bevoegd gezag rekening houden met veiligheidsafstanden ter bescherming van individuen (plaatsgebonden risicoHet plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft.) en groepen personen (groepsrisico).
Object ID  : bf3c8dc9-146a-46e0-b5a1-d02e6d65a18e
Object ID_nl  : bf3c8dc9-146a-46e0-b5a1-d02e6d65a18e
Original ID  : id-bf3c8dc9-146a-46e0-b5a1-d02e6d65a18e
ArchiMate-views  : 
Relaties  :