Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Voorzien in primaire levensbehoeften

ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessProcesses > Voorzien in primaire levensbehoeften
ArchiMate-element Voorzien in primaire levensbehoeften
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-c31266e4-be10-4420-9c53-f521a05de032
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Voorzien in primaire levensbehoeften
Documentatie  : Voorzien in noodhulp op een hoger verzorgingsniveau (naast eten en drinken bijvoorbeeld ook kleding en financiële middelen), voor getroffenen die in geval van een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. tijdelijk zelf niet in hun levensbehoeften kunnen voorzien, anders dan de tijdelijke opvang en basale verzorging op een opvanglocatie.
Object ID  : c31266e4-be10-4420-9c53-f521a05de032
Object ID_nl  : c31266e4-be10-4420-9c53-f521a05de032
Original ID  : id-c31266e4-be10-4420-9c53-f521a05de032
ArchiMate-views  : 
Relaties  :