Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Capaciteitsplanning

ArchiMate-element Capaciteitsplanning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : 
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-d17776c4
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Capaciteitsplanning
Documentatie  : Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen.
Object ID  : d17776c4
Object ID_nl  : d17776c4
Original ID  : id-56544454e66bb5d18156b00844fa42fb
Semanticsearch  : capaciteitsplanning
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. (BusinessFunction) Capaciteitspla- nning De beschikbaarheid van een persoon met een piketfunctie. Context: Inzetbaar wordt hier gebruikt in de zin van dat afhankelijk van de status die de eenheid op dat moment heeft die wel of niet meegenomen mag worden een in inzetselectie/inzetvoorstel voor een ander incident. Hierbij kan ook de prioriteit van een incident een rol spelen. Bij Prio 1 incidenten ben je niet beschikbaar tot je inzetbaar meldt. Bij lage prio incidenten kan ingesteld worden dat, dit overruled wordt bij bepaalde statussen. Vooral tijdens het opkomen naar de kazerne en aanrijden is het vaak nog mogelijk om te hangen naar incident met hogere prioriteit. Als er al ingezet wordt is dit vaak lastiger en kost meer tijd. (BusinessObject) Paraatheid/inz- etbaarheid Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. Bijv. door ondersteuning te bieden om op basis van medewerkersgegevens en een aantal parameters bij het maken van een planning voor een bepaalde periode. (ApplicationComponent) Roosterbeheer component 1.2.7. Z.d.v. leveren van paraatheid" is te algemeen en feitelijk een verzamelnaam voor 3 bedrijfsprocessen nl. plannen van medewerkers, vakbekwaamheid en operationele planvorming (BusinessProcess) Organiseren van operationele beschikbaarhe- id De verzameling van in tijd geplande capaciteit van [medewerkers]. het inzetplan geeft inzicht in de volgende elementen: wie, wat, waar, wanneer, waarmee. Dit is geen vaste registratie. Context: In de praktijk is dit het ter plaatse van het incident maken van een inzet plan voor de beschikbare mensen en middelen voor dat specifieke incident. (BusinessObject) Inzetplanning Een document met daarin de spreiding van personeel en materieel, de beschrijving van de opkomsttijden, waaronder gemotiveerd afwijken, inclusief financiële paragraaf. In dit plan staat beschreven welke [specialisme] met welk [materieel] op welke [locatie] beschikbaar is. (BusinessObject) Dekkings- en spreidingsplan Is de plaats of het object waar het [MATERIEEL] zich bevindt conform het [DEKKINGSPLAN]. Dit is de uitruklocatie (brandweerkazerne) van de uitruk. (BusinessObject) Uitruklocatie Een vastgesteld schema waarin is vastgelegd wanneer een piketfunctionaris zich ter beschikking dient te houden voor piketdienst. (BusinessObject) Rooster (piket) De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Als er onvoldoende bezetting is dan ga je herbezetten. Dit is een vervolgactie van restdekking. (BusinessObject) Herbezetting De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Bezetting + materieel vormt een eenheid. Een ander woord voor bezetting is de ploeg. (BusinessObject) Bezetting Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleen component Is een samenstel van één of meerdere personen van een bepaalde [discipline] en een specifiek voertuig, die op een [incident] ingezet [inzet] kunnen worden. Een alarmeerbare eenheid bestaat uit een bezetting + materieel (BusinessObject) Alarmeerbare eenheid BusinessFunction Incidentbeheer- sing Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Regisseren geneeskundig- e opgeschaalde zorg Onder restdekking verstaan we de resterende dekking in een verzorgingsgebied waarvan een eenheid wordt ingezet buiten het eigen bedrijfsterrein/verzorgingsgebied (BusinessObject) Restdekking AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 15-07-2022 04:34:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:34:59 CEST
ArchiMate-element Capaciteitsplanning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : 
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-d17776c4
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Capaciteitsplanning
Documentatie  : Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen.
Object ID  : d17776c4
Object ID_nl  : d17776c4
Original ID  : id-56544454e66bb5d18156b00844fa42fb
Semanticsearch  : capaciteitsplanning
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. (BusinessFunction) Capaciteitspla- nning De beschikbaarheid van een persoon met een piketfunctie. Context: Inzetbaar wordt hier gebruikt in de zin van dat afhankelijk van de status die de eenheid op dat moment heeft die wel of niet meegenomen mag worden een in inzetselectie/inzetvoorstel voor een ander incident. Hierbij kan ook de prioriteit van een incident een rol spelen. Bij Prio 1 incidenten ben je niet beschikbaar tot je inzetbaar meldt. Bij lage prio incidenten kan ingesteld worden dat, dit overruled wordt bij bepaalde statussen. Vooral tijdens het opkomen naar de kazerne en aanrijden is het vaak nog mogelijk om te hangen naar incident met hogere prioriteit. Als er al ingezet wordt is dit vaak lastiger en kost meer tijd. (BusinessObject) Paraatheid/inz- etbaarheid Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. Bijv. door ondersteuning te bieden om op basis van medewerkersgegevens en een aantal parameters bij het maken van een planning voor een bepaalde periode. (ApplicationComponent) Roosterbeheer component 1.2.7. Z.d.v. leveren van paraatheid" is te algemeen en feitelijk een verzamelnaam voor 3 bedrijfsprocessen nl. plannen van medewerkers, vakbekwaamheid en operationele planvorming (BusinessProcess) Organiseren van operationele beschikbaarhe- id De verzameling van in tijd geplande capaciteit van [medewerkers]. het inzetplan geeft inzicht in de volgende elementen: wie, wat, waar, wanneer, waarmee. Dit is geen vaste registratie. Context: In de praktijk is dit het ter plaatse van het incident maken van een inzet plan voor de beschikbare mensen en middelen voor dat specifieke incident. (BusinessObject) Inzetplanning Een document met daarin de spreiding van personeel en materieel, de beschrijving van de opkomsttijden, waaronder gemotiveerd afwijken, inclusief financiële paragraaf. In dit plan staat beschreven welke [specialisme] met welk [materieel] op welke [locatie] beschikbaar is. (BusinessObject) Dekkings- en spreidingsplan Is de plaats of het object waar het [MATERIEEL] zich bevindt conform het [DEKKINGSPLAN]. Dit is de uitruklocatie (brandweerkazerne) van de uitruk. (BusinessObject) Uitruklocatie Een vastgesteld schema waarin is vastgelegd wanneer een piketfunctionaris zich ter beschikking dient te houden voor piketdienst. (BusinessObject) Rooster (piket) De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Als er onvoldoende bezetting is dan ga je herbezetten. Dit is een vervolgactie van restdekking. (BusinessObject) Herbezetting De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Bezetting + materieel vormt een eenheid. Een ander woord voor bezetting is de ploeg. (BusinessObject) Bezetting Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleen component Is een samenstel van één of meerdere personen van een bepaalde [discipline] en een specifiek voertuig, die op een [incident] ingezet [inzet] kunnen worden. Een alarmeerbare eenheid bestaat uit een bezetting + materieel (BusinessObject) Alarmeerbare eenheid BusinessFunction Incidentbeheer- sing Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Regisseren geneeskundig- e opgeschaalde zorg Onder restdekking verstaan we de resterende dekking in een verzorgingsgebied waarvan een eenheid wordt ingezet buiten het eigen bedrijfsterrein/verzorgingsgebied (BusinessObject) Restdekking AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 15-07-2022 04:34:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:34:59 CEST
ArchiMate-element Capaciteitsplanning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : 
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-d17776c4
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Capaciteitsplanning
Documentatie  : Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen.
Object ID  : d17776c4
Object ID_nl  : d17776c4
Original ID  : id-56544454e66bb5d18156b00844fa42fb
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. (BusinessFunction) Capaciteitspla- nning De beschikbaarheid van een persoon met een piketfunctie. Context: Inzetbaar wordt hier gebruikt in de zin van dat afhankelijk van de status die de eenheid op dat moment heeft die wel of niet meegenomen mag worden een in inzetselectie/inzetvoorstel voor een ander incident. Hierbij kan ook de prioriteit van een incident een rol spelen. Bij Prio 1 incidenten ben je niet beschikbaar tot je inzetbaar meldt. Bij lage prio incidenten kan ingesteld worden dat, dit overruled wordt bij bepaalde statussen. Vooral tijdens het opkomen naar de kazerne en aanrijden is het vaak nog mogelijk om te hangen naar incident met hogere prioriteit. Als er al ingezet wordt is dit vaak lastiger en kost meer tijd. (BusinessObject) Paraatheid/inz- etbaarheid Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. Bijv. door ondersteuning te bieden om op basis van medewerkersgegevens en een aantal parameters bij het maken van een planning voor een bepaalde periode. (ApplicationComponent) Roosterbeheer component 1.2.7. Z.d.v. leveren van paraatheid" is te algemeen en feitelijk een verzamelnaam voor 3 bedrijfsprocessen nl. plannen van medewerkers, vakbekwaamheid en operationele planvorming (BusinessProcess) Organiseren van operationele beschikbaarhe- id De verzameling van in tijd geplande capaciteit van [medewerkers]. het inzetplan geeft inzicht in de volgende elementen: wie, wat, waar, wanneer, waarmee. Dit is geen vaste registratie. Context: In de praktijk is dit het ter plaatse van het incident maken van een inzet plan voor de beschikbare mensen en middelen voor dat specifieke incident. (BusinessObject) Inzetplanning Een document met daarin de spreiding van personeel en materieel, de beschrijving van de opkomsttijden, waaronder gemotiveerd afwijken, inclusief financiële paragraaf. In dit plan staat beschreven welke [specialisme] met welk [materieel] op welke [locatie] beschikbaar is. (BusinessObject) Dekkings- en spreidingsplan Is de plaats of het object waar het [MATERIEEL] zich bevindt conform het [DEKKINGSPLAN]. Dit is de uitruklocatie (brandweerkazerne) van de uitruk. (BusinessObject) Uitruklocatie Een vastgesteld schema waarin is vastgelegd wanneer een piketfunctionaris zich ter beschikking dient te houden voor piketdienst. (BusinessObject) Rooster (piket) De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Als er onvoldoende bezetting is dan ga je herbezetten. Dit is een vervolgactie van restdekking. (BusinessObject) Herbezetting De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Bezetting + materieel vormt een eenheid. Een ander woord voor bezetting is de ploeg. (BusinessObject) Bezetting Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleen component Is een samenstel van één of meerdere personen van een bepaalde [discipline] en een specifiek voertuig, die op een [incident] ingezet [inzet] kunnen worden. Een alarmeerbare eenheid bestaat uit een bezetting + materieel (BusinessObject) Alarmeerbare eenheid BusinessFunction Incidentbeheer- sing Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Regisseren geneeskundig- e opgeschaalde zorg Onder restdekking verstaan we de resterende dekking in een verzorgingsgebied waarvan een eenheid wordt ingezet buiten het eigen bedrijfsterrein/verzorgingsgebied (BusinessObject) Restdekking AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 15-07-2022 04:34:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:34:59 CEST