Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg

ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessProcesses > Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg
ArchiMate-element Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-dad3c9dc
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg
Documentatie  : Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten.
Object ID  : dad3c9dc
Object ID_nl  : dad3c9dc
Original ID  : id-55c208f56fc100a5d1c63166b2351479
Semanticsearch  : regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Regisseren geneeskundig- e opgeschaalde zorg Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld, convenanten nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. (BusinessFunction) Netwerk- management het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming BusinessProcess GHOR processen BusinessEvent Interne triggers Product Operationele plannen Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. (BusinessFunction) Capaciteitspla- nning ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 24-04-2023 22:58:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-04-2023 22:58:54 CEST
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessProcesses > Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg
ArchiMate-element Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-dad3c9dc
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg
Documentatie  : Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten.
Object ID  : dad3c9dc
Object ID_nl  : dad3c9dc
Original ID  : id-55c208f56fc100a5d1c63166b2351479
Semanticsearch  : regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Regisseren geneeskundig- e opgeschaalde zorg Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld, convenanten nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. (BusinessFunction) Netwerk- management het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming BusinessProcess GHOR processen BusinessEvent Interne triggers Product Operationele plannen Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. (BusinessFunction) Capaciteitspla- nning ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 24-04-2023 22:58:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-04-2023 22:58:54 CEST
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessProcesses > Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg
ArchiMate-element Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-dad3c9dc
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg
Documentatie  : Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten.
Object ID  : dad3c9dc
Object ID_nl  : dad3c9dc
Original ID  : id-55c208f56fc100a5d1c63166b2351479
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Regisseren geneeskundig- e opgeschaalde zorg Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld, convenanten nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. (BusinessFunction) Netwerk- management het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming BusinessProcess GHOR processen BusinessEvent Interne triggers Product Operationele plannen Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. (BusinessFunction) Capaciteitspla- nning ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 24-04-2023 22:58:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-04-2023 22:58:54 CEST