Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Risicobeheersing GHOR

ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessFunctions > Risicobeheersing GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
ArchiMate-element Risicobeheersing GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-dd3eaed7-92b2-45c2-9b02-c6a93021adb0
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Risicobeheersing GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
Object ID  : dd3eaed7-92b2-45c2-9b02-c6a93021adb0
Object ID_nl  : dd3eaed7-92b2-45c2-9b02-c6a93021adb0
Original ID  : dd3eaed7-92b2-45c2-9b02-c6a93021adb0
Semanticsearch  : risicobeheersingAlle activiteiten die een vroegtijdige structurele aandacht voor integrale veiligheid bevorderen en die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden, waaronder het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid (proactie) en het beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid (preventie). ghor
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessFunctions > Risicobeheersing GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
ArchiMate-element Risicobeheersing GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-dd3eaed7-92b2-45c2-9b02-c6a93021adb0
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Risicobeheersing GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
Object ID  : dd3eaed7-92b2-45c2-9b02-c6a93021adb0
Object ID_nl  : dd3eaed7-92b2-45c2-9b02-c6a93021adb0
Original ID  : dd3eaed7-92b2-45c2-9b02-c6a93021adb0
Semanticsearch  : risicobeheersingAlle activiteiten die een vroegtijdige structurele aandacht voor integrale veiligheid bevorderen en die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden, waaronder het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid (proactie) en het beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid (preventie). ghor
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessFunctions > Risicobeheersing GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
ArchiMate-element Risicobeheersing GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-dd3eaed7-92b2-45c2-9b02-c6a93021adb0
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Risicobeheersing GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
Object ID  : dd3eaed7-92b2-45c2-9b02-c6a93021adb0
Object ID_nl  : dd3eaed7-92b2-45c2-9b02-c6a93021adb0
Original ID  : id-dd3eaed7-92b2-45c2-9b02-c6a93021adb0
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram