Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Generieke Functies

ArchiMate-element Generieke Functies
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-df3bfdf7-a517-41bf-9ad0-2f372d4985fb
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Generieke Functies
Documentatie  : Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. Deze functionaliteit kent idealiter sterk gestandaardiseerde services, waardoor deze functionaliteit vanuit zoveel mogelijk applicaties benadert en dus hergebruikt kan worden. In principe omvat deze groep geen functionaliteit voor eindgebruikers. De opslag van zaken en documenten vindt hier plaats. De eindgebruikers (klanten, veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.) maken gebruik van respectievelijk de functies Beheren zaken en Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens. Eventuele configuratieschermen voor deze functionaliteit vallen overigens wel onder de gedeelde functionaliteit.
Object ID  : df3bfdf7-a517-41bf-9ad0-2f372d4985fb
Object ID_nl  : df3bfdf7-a517-41bf-9ad0-2f372d4985fb
Original ID  : id-42e0c3ddef6c64d8d5626c2cc501ed45
Semanticsearch  : generieke functies
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. Deze functionaliteit kent idealiter sterk gestandaardiseerde services, waardoor deze functionaliteit vanuit zoveel mogelijk applicaties benadert en dus hergebruikt kan worden. In principe omvat deze groep geen functionaliteit voor eindgebruikers. De opslag van zaken en documenten vindt hier plaats. De eindgebruikers (klanten, veiligheidsregio) maken gebruik van respectievelijk de functies Beheren zaken en Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens. Eventuele configuratieschermen voor deze functionaliteit vallen overigens wel onder de gedeelde functionaliteit. (BusinessFunction) Generieke Functies Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. (ApplicationComponent) BPM-engine- component Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo- gegevensbehe- er component Component voor het definieren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheer (BPM) component GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. (BusinessObject) Mandaatregeli- ng Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, geco�rdineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerking- scomponent ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 13-07-2022 16:51:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 13-07-2022 16:51:36 CEST
ArchiMate-element Generieke Functies
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-df3bfdf7-a517-41bf-9ad0-2f372d4985fb
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Generieke Functies
Documentatie  : Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. Deze functionaliteit kent idealiter sterk gestandaardiseerde services, waardoor deze functionaliteit vanuit zoveel mogelijk applicaties benadert en dus hergebruikt kan worden. In principe omvat deze groep geen functionaliteit voor eindgebruikers. De opslag van zaken en documenten vindt hier plaats. De eindgebruikers (klanten, veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.) maken gebruik van respectievelijk de functies Beheren zaken en Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens. Eventuele configuratieschermen voor deze functionaliteit vallen overigens wel onder de gedeelde functionaliteit.
Object ID  : df3bfdf7-a517-41bf-9ad0-2f372d4985fb
Object ID_nl  : df3bfdf7-a517-41bf-9ad0-2f372d4985fb
Original ID  : id-42e0c3ddef6c64d8d5626c2cc501ed45
Semanticsearch  : generieke functies
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. Deze functionaliteit kent idealiter sterk gestandaardiseerde services, waardoor deze functionaliteit vanuit zoveel mogelijk applicaties benadert en dus hergebruikt kan worden. In principe omvat deze groep geen functionaliteit voor eindgebruikers. De opslag van zaken en documenten vindt hier plaats. De eindgebruikers (klanten, veiligheidsregio) maken gebruik van respectievelijk de functies Beheren zaken en Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens. Eventuele configuratieschermen voor deze functionaliteit vallen overigens wel onder de gedeelde functionaliteit. (BusinessFunction) Generieke Functies Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. (ApplicationComponent) BPM-engine- component Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo- gegevensbehe- er component Component voor het definieren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheer (BPM) component GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. (BusinessObject) Mandaatregeli- ng Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, geco�rdineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerking- scomponent ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 13-07-2022 16:51:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 13-07-2022 16:51:36 CEST
ArchiMate-element Generieke Functies
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-df3bfdf7-a517-41bf-9ad0-2f372d4985fb
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Generieke Functies
Documentatie  : Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. Deze functionaliteit kent idealiter sterk gestandaardiseerde services, waardoor deze functionaliteit vanuit zoveel mogelijk applicaties benadert en dus hergebruikt kan worden. In principe omvat deze groep geen functionaliteit voor eindgebruikers. De opslag van zaken en documenten vindt hier plaats. De eindgebruikers (klanten, veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.) maken gebruik van respectievelijk de functies Beheren zaken en Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens. Eventuele configuratieschermen voor deze functionaliteit vallen overigens wel onder de gedeelde functionaliteit.
Object ID  : df3bfdf7-a517-41bf-9ad0-2f372d4985fb
Object ID_nl  : df3bfdf7-a517-41bf-9ad0-2f372d4985fb
Original ID  : id-42e0c3ddef6c64d8d5626c2cc501ed45
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. Deze functionaliteit kent idealiter sterk gestandaardiseerde services, waardoor deze functionaliteit vanuit zoveel mogelijk applicaties benadert en dus hergebruikt kan worden. In principe omvat deze groep geen functionaliteit voor eindgebruikers. De opslag van zaken en documenten vindt hier plaats. De eindgebruikers (klanten, veiligheidsregio) maken gebruik van respectievelijk de functies Beheren zaken en Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens. Eventuele configuratieschermen voor deze functionaliteit vallen overigens wel onder de gedeelde functionaliteit. (BusinessFunction) Generieke Functies Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. (ApplicationComponent) BPM-engine- component Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo- gegevensbehe- er component Component voor het definieren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheer (BPM) component GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. (BusinessObject) Mandaatregeli- ng Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, geco�rdineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerking- scomponent ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 13-07-2022 16:51:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 13-07-2022 16:51:36 CEST