Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Financieel management

ArchiMate-element Financieel management
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-e7a3b639
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Financieel management
Documentatie  : Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover.
Object ID  : e7a3b639
Object ID_nl  : e7a3b639
Original ID  : id-fed85643c2978acf81d7129fbcffdb29
Semanticsearch  : financieel management
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. (BusinessFunction) Financieel management Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Het terughalen van onrechtmatige betalingen. Het recht van een [individu] op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (BusinessObject) Activum Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationComponent) Planning en controlcompon- ent Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren. (BusinessFunction) Betalingbeheer inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de [veiligheidsregio] tegenover staat. (BusinessObject) Inkomende betaling de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de [veiligheidsregio] tegenover staat. (BusinessObject) Uitgaande betaling GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbe- heer Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeh- eer Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingbehe- er Rekening van de ingezette [medewerker] of [inhuur] aan de [Veiligheidsregio] voor een verrichte prestatie. Dit kan bijvoorbeeld een vergoeding zijn ten aanzien van [piketvergoeding], [opleidingen], [trainingen], [oefening] en [inzet] voor vrijwilligers en beroepsmedewerkers, als opgenomen in hoofdstuk 19 CAR-UWO en artikel 20.1.3 CAR-UWO waarin de vergoeding voor beroepsmedewerkers wordt geregeld de mogelijkheid biedt tot afwijking. De vergoeding voor te leveren prestaties kan uitsluitend bestaan uit een of meer van de volgende in de overeenkomst vast te leggen bestanddelen: a. de honorering van de werkzaamheden van de opdrachtgever; b. de gemaakte kosten; c. de te betalen prijs voor het geleverde goed. (BusinessObject) Declaratie Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomp- onent vergoeding voor personen op wie de verplichting rust zich buiten de voor hen geldende werktijden ter beschikking te houden ten behoeve van de incidentbestrijding en crisisbeheersing. (BusinessObject) Piketvergoedin- g Beheren en voeren van de financiële administratie en controleren en rapporteren van alle financiële gegevens, processen, transacties. (BusinessProcess) Financieel management AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 15-07-2022 04:45:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:45:52 CEST
ArchiMate-element Financieel management
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-e7a3b639
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Financieel management
Documentatie  : Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover.
Object ID  : e7a3b639
Object ID_nl  : e7a3b639
Original ID  : id-fed85643c2978acf81d7129fbcffdb29
Semanticsearch  : financieel management
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. (BusinessFunction) Financieel management Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Het terughalen van onrechtmatige betalingen. Het recht van een [individu] op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (BusinessObject) Activum Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationComponent) Planning en controlcompon- ent Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren. (BusinessFunction) Betalingbeheer inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de [veiligheidsregio] tegenover staat. (BusinessObject) Inkomende betaling de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de [veiligheidsregio] tegenover staat. (BusinessObject) Uitgaande betaling GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbe- heer Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeh- eer Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingbehe- er Rekening van de ingezette [medewerker] of [inhuur] aan de [Veiligheidsregio] voor een verrichte prestatie. Dit kan bijvoorbeeld een vergoeding zijn ten aanzien van [piketvergoeding], [opleidingen], [trainingen], [oefening] en [inzet] voor vrijwilligers en beroepsmedewerkers, als opgenomen in hoofdstuk 19 CAR-UWO en artikel 20.1.3 CAR-UWO waarin de vergoeding voor beroepsmedewerkers wordt geregeld de mogelijkheid biedt tot afwijking. De vergoeding voor te leveren prestaties kan uitsluitend bestaan uit een of meer van de volgende in de overeenkomst vast te leggen bestanddelen: a. de honorering van de werkzaamheden van de opdrachtgever; b. de gemaakte kosten; c. de te betalen prijs voor het geleverde goed. (BusinessObject) Declaratie Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomp- onent vergoeding voor personen op wie de verplichting rust zich buiten de voor hen geldende werktijden ter beschikking te houden ten behoeve van de incidentbestrijding en crisisbeheersing. (BusinessObject) Piketvergoedin- g Beheren en voeren van de financiële administratie en controleren en rapporteren van alle financiële gegevens, processen, transacties. (BusinessProcess) Financieel management AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 15-07-2022 04:45:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:45:52 CEST
ArchiMate-element Financieel management
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-e7a3b639
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Financieel management
Documentatie  : Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover.
Object ID  : e7a3b639
Object ID_nl  : e7a3b639
Original ID  : id-fed85643c2978acf81d7129fbcffdb29
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. (BusinessFunction) Financieel management Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Het terughalen van onrechtmatige betalingen. Het recht van een [individu] op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (BusinessObject) Activum Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationComponent) Planning en controlcompon- ent Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren. (BusinessFunction) Betalingbeheer inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de [veiligheidsregio] tegenover staat. (BusinessObject) Inkomende betaling de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de [veiligheidsregio] tegenover staat. (BusinessObject) Uitgaande betaling GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbe- heer Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeh- eer Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingbehe- er Rekening van de ingezette [medewerker] of [inhuur] aan de [Veiligheidsregio] voor een verrichte prestatie. Dit kan bijvoorbeeld een vergoeding zijn ten aanzien van [piketvergoeding], [opleidingen], [trainingen], [oefening] en [inzet] voor vrijwilligers en beroepsmedewerkers, als opgenomen in hoofdstuk 19 CAR-UWO en artikel 20.1.3 CAR-UWO waarin de vergoeding voor beroepsmedewerkers wordt geregeld de mogelijkheid biedt tot afwijking. De vergoeding voor te leveren prestaties kan uitsluitend bestaan uit een of meer van de volgende in de overeenkomst vast te leggen bestanddelen: a. de honorering van de werkzaamheden van de opdrachtgever; b. de gemaakte kosten; c. de te betalen prijs voor het geleverde goed. (BusinessObject) Declaratie Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomp- onent vergoeding voor personen op wie de verplichting rust zich buiten de voor hen geldende werktijden ter beschikking te houden ten behoeve van de incidentbestrijding en crisisbeheersing. (BusinessObject) Piketvergoedin- g Beheren en voeren van de financiële administratie en controleren en rapporteren van alle financiële gegevens, processen, transacties. (BusinessProcess) Financieel management AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 15-07-2022 04:45:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:45:52 CEST