Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Capaciteitsplanning

ArchiMate-element Capaciteitsplanning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : 
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-e8888e01-3c8f-4012-83d9-2d1d5b06f1c6
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Capaciteitsplanning
Documentatie  : Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan of een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. Voor de GHOR gaat het hierbij om het inroosteren van sleutelfunctionarissen met piketdiensten.
Object ID  : e8888e01-3c8f-4012-83d9-2d1d5b06f1c6
Object ID_nl  : e8888e01-3c8f-4012-83d9-2d1d5b06f1c6
Original ID  : e8888e01-3c8f-4012-83d9-2d1d5b06f1c6
Semanticsearch  : capaciteitsplanning
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan of een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. Voor de GHOR gaat het hierbij om het inroosteren van sleutelfunctionarissen met piketdiensten. (BusinessFunction) Capaciteitspla- nning De verzameling van in tijd geplande capaciteit van [medewerkers]. het inzetplan geeft inzicht in de volgende elementen: wie, wat, waar, wanneer, waarmee. Dit is geen vaste registratie. Context: In de praktijk is dit het ter plaatse van het incident maken van een inzet plan voor de beschikbare mensen en middelen voor dat specifieke incident. (BusinessObject) Inzetplanning Een persoon die ingezet wordt in een bepaalde rol (één van de rollen zoals benoemd in crisismodel GHOR) tijdens een ramp of crisis. Denk aan ACGZ, HIN, HON. (BusinessObject) Sleutelfunction- aris (copy) Is een samenstel van één of meerdere personen van een bepaalde [discipline] en een specifiek voertuig, die op een [incident] ingezet [inzet] kunnen worden. Een alarmeerbare eenheid bestaat uit een bezetting + materieel (BusinessObject) Alarmeerbare eenheid BusinessFunction Incidentbeheer- sing GHOR De beschikbaarheid van een persoon met een piketfunctie. Context: Inzetbaar wordt hier gebruikt in de zin van dat afhankelijk van de status die de eenheid op dat moment heeft die wel of niet meegenomen mag worden een in inzetselectie/inzetvoorstel voor een ander incident. Hierbij kan ook de prioriteit van een incident een rol spelen. Bij Prio 1 incidenten ben je niet beschikbaar tot je inzetbaar meldt. Bij lage prio incidenten kan ingesteld worden dat, dit overruled wordt bij bepaalde statussen. Vooral tijdens het opkomen naar de kazerne en aanrijden is het vaak nog mogelijk om te hangen naar incident met hogere prioriteit. Als er al ingezet wordt is dit vaak lastiger en kost meer tijd. (BusinessObject) Paraatheid/inz- etbaarheid Een vastgesteld schema waarin is vastgelegd wanneer een piketfunctionaris zich ter beschikking dient te houden voor piketdienst. (BusinessObject) Rooster (piket) De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Bezetting + materieel vormt een eenheid. Een ander woord voor bezetting is de ploeg. (BusinessObject) Bezetting De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Als er onvoldoende bezetting is dan ga je herbezetten. Dit is een vervolgactie van restdekking. (BusinessObject) Herbezetting Is de plaats of het object waar het [MATERIEEL] zich bevindt conform het [DEKKINGSPLAN]. Dit is de uitruklocatie (brandweerkazerne) van de uitruk. (BusinessObject) Uitruklocatie Een document met daarin de spreiding van personeel en materieel, de beschrijving van de opkomsttijden, waaronder gemotiveerd afwijken, inclusief financiële paragraaf. In dit plan staat beschreven welke [specialisme] met welk [materieel] op welke [locatie] beschikbaar is. (BusinessObject) Dekkings- en spreidingsplan Het beheerproces dat zicht richt op de inzet van middelen van een organisatie en de integratie hiervan in de verschillende bedrijfsprocessen. Het gaat hier om de beschikbaarheid sleutelfunctionarissen en om materieelbeheer. (BusinessObject) Resourceplann- ing AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 17-07-2022 02:44:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 17-07-2022 02:44:39 CEST
ArchiMate-element Capaciteitsplanning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : 
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-e8888e01-3c8f-4012-83d9-2d1d5b06f1c6
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Capaciteitsplanning
Documentatie  : Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan of een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. Voor de GHOR gaat het hierbij om het inroosteren van sleutelfunctionarissen met piketdiensten.
Object ID  : e8888e01-3c8f-4012-83d9-2d1d5b06f1c6
Object ID_nl  : e8888e01-3c8f-4012-83d9-2d1d5b06f1c6
Original ID  : e8888e01-3c8f-4012-83d9-2d1d5b06f1c6
Semanticsearch  : capaciteitsplanning
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan of een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. Voor de GHOR gaat het hierbij om het inroosteren van sleutelfunctionarissen met piketdiensten. (BusinessFunction) Capaciteitspla- nning De verzameling van in tijd geplande capaciteit van [medewerkers]. het inzetplan geeft inzicht in de volgende elementen: wie, wat, waar, wanneer, waarmee. Dit is geen vaste registratie. Context: In de praktijk is dit het ter plaatse van het incident maken van een inzet plan voor de beschikbare mensen en middelen voor dat specifieke incident. (BusinessObject) Inzetplanning Een persoon die ingezet wordt in een bepaalde rol (één van de rollen zoals benoemd in crisismodel GHOR) tijdens een ramp of crisis. Denk aan ACGZ, HIN, HON. (BusinessObject) Sleutelfunction- aris (copy) Is een samenstel van één of meerdere personen van een bepaalde [discipline] en een specifiek voertuig, die op een [incident] ingezet [inzet] kunnen worden. Een alarmeerbare eenheid bestaat uit een bezetting + materieel (BusinessObject) Alarmeerbare eenheid BusinessFunction Incidentbeheer- sing GHOR De beschikbaarheid van een persoon met een piketfunctie. Context: Inzetbaar wordt hier gebruikt in de zin van dat afhankelijk van de status die de eenheid op dat moment heeft die wel of niet meegenomen mag worden een in inzetselectie/inzetvoorstel voor een ander incident. Hierbij kan ook de prioriteit van een incident een rol spelen. Bij Prio 1 incidenten ben je niet beschikbaar tot je inzetbaar meldt. Bij lage prio incidenten kan ingesteld worden dat, dit overruled wordt bij bepaalde statussen. Vooral tijdens het opkomen naar de kazerne en aanrijden is het vaak nog mogelijk om te hangen naar incident met hogere prioriteit. Als er al ingezet wordt is dit vaak lastiger en kost meer tijd. (BusinessObject) Paraatheid/inz- etbaarheid Een vastgesteld schema waarin is vastgelegd wanneer een piketfunctionaris zich ter beschikking dient te houden voor piketdienst. (BusinessObject) Rooster (piket) De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Bezetting + materieel vormt een eenheid. Een ander woord voor bezetting is de ploeg. (BusinessObject) Bezetting De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Als er onvoldoende bezetting is dan ga je herbezetten. Dit is een vervolgactie van restdekking. (BusinessObject) Herbezetting Is de plaats of het object waar het [MATERIEEL] zich bevindt conform het [DEKKINGSPLAN]. Dit is de uitruklocatie (brandweerkazerne) van de uitruk. (BusinessObject) Uitruklocatie Een document met daarin de spreiding van personeel en materieel, de beschrijving van de opkomsttijden, waaronder gemotiveerd afwijken, inclusief financiële paragraaf. In dit plan staat beschreven welke [specialisme] met welk [materieel] op welke [locatie] beschikbaar is. (BusinessObject) Dekkings- en spreidingsplan Het beheerproces dat zicht richt op de inzet van middelen van een organisatie en de integratie hiervan in de verschillende bedrijfsprocessen. Het gaat hier om de beschikbaarheid sleutelfunctionarissen en om materieelbeheer. (BusinessObject) Resourceplann- ing AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 17-07-2022 02:44:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 17-07-2022 02:44:39 CEST
ArchiMate-element Capaciteitsplanning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : 
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-e8888e01-3c8f-4012-83d9-2d1d5b06f1c6
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Capaciteitsplanning
Documentatie  : Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan of een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. Voor de GHOR gaat het hierbij om het inroosteren van sleutelfunctionarissen met piketdiensten.
Object ID  : e8888e01-3c8f-4012-83d9-2d1d5b06f1c6
Object ID_nl  : e8888e01-3c8f-4012-83d9-2d1d5b06f1c6
Original ID  : id-e8888e01-3c8f-4012-83d9-2d1d5b06f1c6
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan of een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. Voor de GHOR gaat het hierbij om het inroosteren van sleutelfunctionarissen met piketdiensten. (BusinessFunction) Capaciteitspla- nning De verzameling van in tijd geplande capaciteit van [medewerkers]. het inzetplan geeft inzicht in de volgende elementen: wie, wat, waar, wanneer, waarmee. Dit is geen vaste registratie. Context: In de praktijk is dit het ter plaatse van het incident maken van een inzet plan voor de beschikbare mensen en middelen voor dat specifieke incident. (BusinessObject) Inzetplanning Een persoon die ingezet wordt in een bepaalde rol (één van de rollen zoals benoemd in crisismodel GHOR) tijdens een ramp of crisis. Denk aan ACGZ, HIN, HON. (BusinessObject) Sleutelfunction- aris (copy) Is een samenstel van één of meerdere personen van een bepaalde [discipline] en een specifiek voertuig, die op een [incident] ingezet [inzet] kunnen worden. Een alarmeerbare eenheid bestaat uit een bezetting + materieel (BusinessObject) Alarmeerbare eenheid BusinessFunction Incidentbeheer- sing GHOR De beschikbaarheid van een persoon met een piketfunctie. Context: Inzetbaar wordt hier gebruikt in de zin van dat afhankelijk van de status die de eenheid op dat moment heeft die wel of niet meegenomen mag worden een in inzetselectie/inzetvoorstel voor een ander incident. Hierbij kan ook de prioriteit van een incident een rol spelen. Bij Prio 1 incidenten ben je niet beschikbaar tot je inzetbaar meldt. Bij lage prio incidenten kan ingesteld worden dat, dit overruled wordt bij bepaalde statussen. Vooral tijdens het opkomen naar de kazerne en aanrijden is het vaak nog mogelijk om te hangen naar incident met hogere prioriteit. Als er al ingezet wordt is dit vaak lastiger en kost meer tijd. (BusinessObject) Paraatheid/inz- etbaarheid Een vastgesteld schema waarin is vastgelegd wanneer een piketfunctionaris zich ter beschikking dient te houden voor piketdienst. (BusinessObject) Rooster (piket) De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Bezetting + materieel vormt een eenheid. Een ander woord voor bezetting is de ploeg. (BusinessObject) Bezetting De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Als er onvoldoende bezetting is dan ga je herbezetten. Dit is een vervolgactie van restdekking. (BusinessObject) Herbezetting Is de plaats of het object waar het [MATERIEEL] zich bevindt conform het [DEKKINGSPLAN]. Dit is de uitruklocatie (brandweerkazerne) van de uitruk. (BusinessObject) Uitruklocatie Een document met daarin de spreiding van personeel en materieel, de beschrijving van de opkomsttijden, waaronder gemotiveerd afwijken, inclusief financiële paragraaf. In dit plan staat beschreven welke [specialisme] met welk [materieel] op welke [locatie] beschikbaar is. (BusinessObject) Dekkings- en spreidingsplan Het beheerproces dat zicht richt op de inzet van middelen van een organisatie en de integratie hiervan in de verschillende bedrijfsprocessen. Het gaat hier om de beschikbaarheid sleutelfunctionarissen en om materieelbeheer. (BusinessObject) Resourceplann- ing AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 17-07-2022 02:44:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 17-07-2022 02:44:39 CEST