Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Hulpverlening

ArchiMate-element Hulpverlening
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-fe8558fb
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Hulpverlening
Documentatie  : Hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressieHet daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening. of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld bestrijden brand, verzorgen van slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden., transport van patienten.
Object ID  : fe8558fb
Object ID_nl  : fe8558fb
Original ID  : id-c52e422b68951038f366ef5bff1d5d34
Semanticsearch  : hulpverlening
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressie of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld bestrijden brand, verzorgen van slachtoffers, transport van patienten. (BusinessFunction) Hulpverlening De route/weg van de brandweerkazerne tot de plaats van [inzet] [incident]. Het bepalen en afstemmen van routes binnen Bevolkingszorg gebeurt meestal i.o.m. Politie/Copi voor het verplaatsen van mens en dier. Dit is input voor het inzetplan Verplaatsen mens en dier, op basis van de inzetopdracht en het totaalbeeld. (BusinessObject) Aanrijroute een tijdens het verrichten van arbeid optredende ongewilde, plotselinge en onvoorziene gebeurtenis, die niet heeft geleid tot schade (materiaal of milieu) of letsel (lichamelijk of geestelijk), maar onder iets gewijzigde omstandigheden wel daartoe had kunnen leiden (Stol et al., 2011; Alphen & Verhage, 2011) (zie ook: ongeval). (BusinessObject) (bijna)Ongeval Een component voor registratie en verwerking van (patient)gegevens met betrekking tot ritten. (ApplicationComponent) Rittenregistrati- e en verwerking component inzet van [MATERIEEL] en/of [PERSONEEL] van [ORGANISATIE] in te zetten bij [INCIDENT]. (BusinessObject) Inzet Naar aanleiding van een melding daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie van gevaarlijke stoffen. (BusinessProcess) Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen Het wegnemen of beperken van de risico’s van een gevaarlijke stof (bijvoorbeeld door het stoppen van lekkages, het opvangen en afdekken van een gevaarlijke stof en het voorkomen van verspreiding).b (BusinessObject) Bronbestrijding Ondersteuning van een veiligheidsregio bij het bestrijden van een brand, ramp of crisis die het niveau of de capaciteit van de veiligheidsregio te boven gaat, of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, door een andere veiligheidsregio, politie, defensie en/of andere hulpdiensten. Toelichting: Met het informatieproduct ‘bijstandsaanvraag’ wordt de aanvraag voor aanvullend potentieel van buiten de eigen dienst bedoeld. De bijstandsaanvraag wordt aangevraagd door het bevoegd gezag. In de praktijk wordt de gemeente geïnformeerd, maar regelt de kolom (bijv. GHOR, Brandweer) de bijstand zelf. (BusinessObject) Bijstandsaanvr- aag Gevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan gebruik, transport of opslag risico’s met zich meebrengen. Deze risico’s kunnen zijn explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit (BusinessObject) Gevaarlijke stof BusinessFunction Incidentbeheer- sing Met ‘blootgestelden’ worden die personen bedoeld die zich op een plaats bevinden waar ze in aanraking (kunnen) komen met effecten van een ramp bij een risicobron. De Risicokaart houdt vooral rekening met de acute gevolgen daarvan (verwonding of overlijden). Bij een ongeval of ramp met radioactieve stoffen worden maatregelen van kracht om de effecten op lange termijn te beperken. (BusinessObject) Blootstelling Functionaliteit waarmee de bevolking [gewaarschuwd] kan worden voor situaties die de volksgezondheid bedreigen. waarschuwing betekent dat mensen die acuut worden bedreigd, soms moeten worden geattendeerd op een [incident]. Snelheid is daarbij geboden om slachtoffers te voorkomen of beperken. (BusinessObject) Waarschuwing ntb (BusinessObject) Beschermings- graad Een redding van een mens of dier in nood door middel van een grijpredding , een oppervlakteredding of een duik. Een grijpredding is een redding van mens of dier in nood, in het water, nabij een wal, die in beginsel zonder specialistische uitrusting of team kan worden gered. Een oppervlakteredding is een redding van mens of dier in het water, waarbij het slachtoffer zichtbaar aan de wateroppervlakte is en maximaal 200 meter uit de walkant ligt. (BusinessObject) Redding Alle maatregelen om het effectgebied van een gevaarlijke stof te beperken (bijvoorbeeld verdunnen of neerslaan van gas of damp). Vaak is er een overlap en wordt er gesproken over bron- en effectbestrijding. (BusinessObject) Effectbestrijdin- g Een component voor het navigeren naar een locatie. (ApplicationComponent) Navigatie component Inschatten van [effectgebied] bij [gevaarlijke stoffen] door middel van verkenningsteams. Deze worden genoemd bij een [inzet] en zijn onderdeel van een [meetplan]. (BusinessObject) Verkenning Opsporen en bevrijden van slachtoffers bij een ramp, alsmede het verlenen van levensreddende eerste hulp. (BusinessProcess) Redden en technische hulpverlening AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 15-07-2022 04:37:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:37:52 CEST
ArchiMate-element Hulpverlening
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-fe8558fb
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Hulpverlening
Documentatie  : Hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressieHet daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening. of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld bestrijden brand, verzorgen van slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden., transport van patienten.
Object ID  : fe8558fb
Object ID_nl  : fe8558fb
Original ID  : id-c52e422b68951038f366ef5bff1d5d34
Semanticsearch  : hulpverlening
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressie of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld bestrijden brand, verzorgen van slachtoffers, transport van patienten. (BusinessFunction) Hulpverlening De route/weg van de brandweerkazerne tot de plaats van [inzet] [incident]. Het bepalen en afstemmen van routes binnen Bevolkingszorg gebeurt meestal i.o.m. Politie/Copi voor het verplaatsen van mens en dier. Dit is input voor het inzetplan Verplaatsen mens en dier, op basis van de inzetopdracht en het totaalbeeld. (BusinessObject) Aanrijroute een tijdens het verrichten van arbeid optredende ongewilde, plotselinge en onvoorziene gebeurtenis, die niet heeft geleid tot schade (materiaal of milieu) of letsel (lichamelijk of geestelijk), maar onder iets gewijzigde omstandigheden wel daartoe had kunnen leiden (Stol et al., 2011; Alphen & Verhage, 2011) (zie ook: ongeval). (BusinessObject) (bijna)Ongeval Een component voor registratie en verwerking van (patient)gegevens met betrekking tot ritten. (ApplicationComponent) Rittenregistrati- e en verwerking component inzet van [MATERIEEL] en/of [PERSONEEL] van [ORGANISATIE] in te zetten bij [INCIDENT]. (BusinessObject) Inzet Naar aanleiding van een melding daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie van gevaarlijke stoffen. (BusinessProcess) Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen Het wegnemen of beperken van de risico’s van een gevaarlijke stof (bijvoorbeeld door het stoppen van lekkages, het opvangen en afdekken van een gevaarlijke stof en het voorkomen van verspreiding).b (BusinessObject) Bronbestrijding Ondersteuning van een veiligheidsregio bij het bestrijden van een brand, ramp of crisis die het niveau of de capaciteit van de veiligheidsregio te boven gaat, of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, door een andere veiligheidsregio, politie, defensie en/of andere hulpdiensten. Toelichting: Met het informatieproduct ‘bijstandsaanvraag’ wordt de aanvraag voor aanvullend potentieel van buiten de eigen dienst bedoeld. De bijstandsaanvraag wordt aangevraagd door het bevoegd gezag. In de praktijk wordt de gemeente geïnformeerd, maar regelt de kolom (bijv. GHOR, Brandweer) de bijstand zelf. (BusinessObject) Bijstandsaanvr- aag Gevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan gebruik, transport of opslag risico’s met zich meebrengen. Deze risico’s kunnen zijn explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit (BusinessObject) Gevaarlijke stof BusinessFunction Incidentbeheer- sing Met ‘blootgestelden’ worden die personen bedoeld die zich op een plaats bevinden waar ze in aanraking (kunnen) komen met effecten van een ramp bij een risicobron. De Risicokaart houdt vooral rekening met de acute gevolgen daarvan (verwonding of overlijden). Bij een ongeval of ramp met radioactieve stoffen worden maatregelen van kracht om de effecten op lange termijn te beperken. (BusinessObject) Blootstelling Functionaliteit waarmee de bevolking [gewaarschuwd] kan worden voor situaties die de volksgezondheid bedreigen. waarschuwing betekent dat mensen die acuut worden bedreigd, soms moeten worden geattendeerd op een [incident]. Snelheid is daarbij geboden om slachtoffers te voorkomen of beperken. (BusinessObject) Waarschuwing ntb (BusinessObject) Beschermings- graad Een redding van een mens of dier in nood door middel van een grijpredding , een oppervlakteredding of een duik. Een grijpredding is een redding van mens of dier in nood, in het water, nabij een wal, die in beginsel zonder specialistische uitrusting of team kan worden gered. Een oppervlakteredding is een redding van mens of dier in het water, waarbij het slachtoffer zichtbaar aan de wateroppervlakte is en maximaal 200 meter uit de walkant ligt. (BusinessObject) Redding Alle maatregelen om het effectgebied van een gevaarlijke stof te beperken (bijvoorbeeld verdunnen of neerslaan van gas of damp). Vaak is er een overlap en wordt er gesproken over bron- en effectbestrijding. (BusinessObject) Effectbestrijdin- g Een component voor het navigeren naar een locatie. (ApplicationComponent) Navigatie component Inschatten van [effectgebied] bij [gevaarlijke stoffen] door middel van verkenningsteams. Deze worden genoemd bij een [inzet] en zijn onderdeel van een [meetplan]. (BusinessObject) Verkenning Opsporen en bevrijden van slachtoffers bij een ramp, alsmede het verlenen van levensreddende eerste hulp. (BusinessProcess) Redden en technische hulpverlening AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 15-07-2022 04:37:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:37:52 CEST
ArchiMate-element Hulpverlening
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-fe8558fb
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Hulpverlening
Documentatie  : Hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressieHet daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening. of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld bestrijden brand, verzorgen van slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden., transport van patienten.
Object ID  : fe8558fb
Object ID_nl  : fe8558fb
Original ID  : id-c52e422b68951038f366ef5bff1d5d34
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressie of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld bestrijden brand, verzorgen van slachtoffers, transport van patienten. (BusinessFunction) Hulpverlening De route/weg van de brandweerkazerne tot de plaats van [inzet] [incident]. Het bepalen en afstemmen van routes binnen Bevolkingszorg gebeurt meestal i.o.m. Politie/Copi voor het verplaatsen van mens en dier. Dit is input voor het inzetplan Verplaatsen mens en dier, op basis van de inzetopdracht en het totaalbeeld. (BusinessObject) Aanrijroute een tijdens het verrichten van arbeid optredende ongewilde, plotselinge en onvoorziene gebeurtenis, die niet heeft geleid tot schade (materiaal of milieu) of letsel (lichamelijk of geestelijk), maar onder iets gewijzigde omstandigheden wel daartoe had kunnen leiden (Stol et al., 2011; Alphen & Verhage, 2011) (zie ook: ongeval). (BusinessObject) (bijna)Ongeval Een component voor registratie en verwerking van (patient)gegevens met betrekking tot ritten. (ApplicationComponent) Rittenregistrati- e en verwerking component inzet van [MATERIEEL] en/of [PERSONEEL] van [ORGANISATIE] in te zetten bij [INCIDENT]. (BusinessObject) Inzet Naar aanleiding van een melding daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie van gevaarlijke stoffen. (BusinessProcess) Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen Het wegnemen of beperken van de risico’s van een gevaarlijke stof (bijvoorbeeld door het stoppen van lekkages, het opvangen en afdekken van een gevaarlijke stof en het voorkomen van verspreiding).b (BusinessObject) Bronbestrijding Ondersteuning van een veiligheidsregio bij het bestrijden van een brand, ramp of crisis die het niveau of de capaciteit van de veiligheidsregio te boven gaat, of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, door een andere veiligheidsregio, politie, defensie en/of andere hulpdiensten. Toelichting: Met het informatieproduct ‘bijstandsaanvraag’ wordt de aanvraag voor aanvullend potentieel van buiten de eigen dienst bedoeld. De bijstandsaanvraag wordt aangevraagd door het bevoegd gezag. In de praktijk wordt de gemeente geïnformeerd, maar regelt de kolom (bijv. GHOR, Brandweer) de bijstand zelf. (BusinessObject) Bijstandsaanvr- aag Gevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan gebruik, transport of opslag risico’s met zich meebrengen. Deze risico’s kunnen zijn explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit (BusinessObject) Gevaarlijke stof BusinessFunction Incidentbeheer- sing Met ‘blootgestelden’ worden die personen bedoeld die zich op een plaats bevinden waar ze in aanraking (kunnen) komen met effecten van een ramp bij een risicobron. De Risicokaart houdt vooral rekening met de acute gevolgen daarvan (verwonding of overlijden). Bij een ongeval of ramp met radioactieve stoffen worden maatregelen van kracht om de effecten op lange termijn te beperken. (BusinessObject) Blootstelling Functionaliteit waarmee de bevolking [gewaarschuwd] kan worden voor situaties die de volksgezondheid bedreigen. waarschuwing betekent dat mensen die acuut worden bedreigd, soms moeten worden geattendeerd op een [incident]. Snelheid is daarbij geboden om slachtoffers te voorkomen of beperken. (BusinessObject) Waarschuwing ntb (BusinessObject) Beschermings- graad Een redding van een mens of dier in nood door middel van een grijpredding , een oppervlakteredding of een duik. Een grijpredding is een redding van mens of dier in nood, in het water, nabij een wal, die in beginsel zonder specialistische uitrusting of team kan worden gered. Een oppervlakteredding is een redding van mens of dier in het water, waarbij het slachtoffer zichtbaar aan de wateroppervlakte is en maximaal 200 meter uit de walkant ligt. (BusinessObject) Redding Alle maatregelen om het effectgebied van een gevaarlijke stof te beperken (bijvoorbeeld verdunnen of neerslaan van gas of damp). Vaak is er een overlap en wordt er gesproken over bron- en effectbestrijding. (BusinessObject) Effectbestrijdin- g Een component voor het navigeren naar een locatie. (ApplicationComponent) Navigatie component Inschatten van [effectgebied] bij [gevaarlijke stoffen] door middel van verkenningsteams. Deze worden genoemd bij een [inzet] en zijn onderdeel van een [meetplan]. (BusinessObject) Verkenning Opsporen en bevrijden van slachtoffers bij een ramp, alsmede het verlenen van levensreddende eerste hulp. (BusinessProcess) Redden en technische hulpverlening AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 15-07-2022 04:37:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:37:52 CEST