Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Bestuurs- en management ondersteuning

ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessProcesses > Bestuurs- en management ondersteuning
ArchiMate-element Bestuurs- en management ondersteuning
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-ffb73749-5ff4-4db0-9ad4-b5424369ba03
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Bestuurs- en management ondersteuning
Documentatie  : Het adequaat ondersteunen van het (regionaal) beleidsteam op inhoudelijk gebied:

- juridische zaken; - financiële zaken; - protocollaire zaken;

- representatieve zaken; 

- kabinetszaken. Het adequaat ondersteunen van het (regionaal) beleidsteam en het team Bevolkingszorg op beheersmatig gebied: - telefonie; - verslaglegging; - ICT;

- facilitaire zaken. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg).
Object ID  : ffb73749-5ff4-4db0-9ad4-b5424369ba03
Object ID_nl  : ffb73749-5ff4-4db0-9ad4-b5424369ba03
Original ID  : id-ffb73749-5ff4-4db0-9ad4-b5424369ba03
ArchiMate-views  : 
Relaties  :