Sturen en organiseren

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
VeRA2.0/id-3659a107
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 > BusinessFunctions > Sturen en organiseren
ArchiMate-element Sturen en organiseren
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0/id-3659a107
ArchiMate-model  : VeRA2.0
Label  : Sturen en organiseren
Documentatie  : Het verzamelen en het analyseren van informatie en het formuleren van plannen als gevolg van het gemaakt meerjarenbeleid, met het oog op 'wat' en het 'wanneer' voor de inzet van de primaire processen en de noodzakelijke ondersteuning.
Object ID  : 3659a107
Object ID_nl  : 3659a107
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verzamelen en het analyseren van informatie en het formuleren van plannen als gevolg van het gemaakt meerjarenbeleid, met het oog op 'wat' en het 'wanneer' voor de inzet van de primaire processen en de noodzakelijke ondersteuning. (BusinessFunction) Sturen en organiseren Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Management informatie component Gericht op het conform beleid (bij)sturen en beheersen van de (prestaties van de ) organisatie en tevens hierover verantwoording afleggen. Discussiepunt: gaat het bij dit proces alleen om het strategisch, organisatiebrede sturing, beheersing en verantwoording of ook op deelterreinnen (financieel, personeel, etc.) Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - alle ondersteunende bedrijfsfuncties (?) (BusinessProcess) Sturen, beheersen en verantwoorden Gericht op het opstellen van verschillende soorten strategisch (?) beleid, zowel intern als extern gericht. Discussiepunt: gaat het bij dit proces alleen om het strategisch, organisatiebrede beleid of ook om afzonderlijk beleid op deelterreinnen (financieel, personeel, etc.) Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Strategie ontwikkelen - Bedrijf ontwikkelen - Sturen en organiseren - Risico analyse - alle ondersteunende functies (?) (BusinessProcess) Beleid vormen ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 26-06-2019 11:22:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 26-06-2019 11:22:14 CEST