Helpdeskcomponent

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
VeRA2.0/id-375840bb-0379-46ef-b63a-1ebbdd01f361
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-element Helpdeskcomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : VeRA2.0/id-375840bb-0379-46ef-b63a-1ebbdd01f361
ArchiMate-model  : VeRA2.0
Label  : Helpdeskcomponent
Documentatie  : Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.
GEMMA type  : Referentiecomponent
GEMMA status  : In gebruik
Object ID  : 375840bb-0379-46ef-b63a-1ebbdd01f361
Object ID  : 375840bb-0379-46ef-b63a-1ebbdd01f361
Object ID_nl  : 375840bb-0379-46ef-b63a-1ebbdd01f361
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdeskcompo- nent Het leveren van de informatievoorzieningsdiensten, waaronder het aansluiten van de ICT-inrichting op de bedrijfsdoelstellingen ('business alignment') en het management en beheer van het Informatieplan en alle activiteiten die hieruit voortkomen. Het ontwerpen, beschrijven en plegen van onderhoud op bedrijfsprocessen en het bewaken van de consistentie met de administratieve organisatie en de informatievoorzieningsarchitectuur. Beheer van alle gegevens, informatie, kennis, informatie resources en middelen (bijv. telefonie, bibliotheek, automatiseringsmiddelen en -diensten) en de coördinatie, allocatie en gebruik van alle communicatiemiddelen. (bron: MARIJ) (BusinessFunction) Informatievoorz- iening Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. Applicatiebeheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. Gegevensbeheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. Identiteitenbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. IT-infrastructuurbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. IT-infrastructuurontwikkeling Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. Applicatie-ontwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Automatiserings- management ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 03-07-2019 04:02:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 03-07-2019 04:02:52 CEST