Leiding en coordinatie

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
VeRA2.0/id-569e1e93
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > VeRA 2.0 > BusinessFunctions > Leiding en coordinatie
ArchiMate-element Leiding en coordinatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0/id-569e1e93
ArchiMate-model  : VeRA 2.0
Label  : Leiding en coordinatie
Documentatie  : Effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden (bron: basisvereisten crisismanagement). Hierbij wordt leiding & coördinatie van bevelvoerder en eerste ambulance (bijvoorbeeld invulling OVD) tot en met GRIP 4 (resourcemanagement zoals het organiseren van generatoren bij stroomuitval).
Object ID  : id-569e1e93
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden (bron: basisvereisten crisismanagement). Hierbij wordt leiding & coördinatie van bevelvoerder en eerste ambulance (bijvoorbeeld invulling OVD) tot en met GRIP 4 (resourcemanagement zoals het organiseren van generatoren bij stroomuitval). (BusinessFunction) Leiding en coordinatie BusinessFunction Incidentbeheers- ing BusinessProcess Coordineren geneeskundige opgeschaalde zorg Veiligheidsregio's hebben de wettelijke taak om te zorgen voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Kern van de netcentrische werkwijze is dat er beslisorganen in het leven worden geroepen afhankelijk van de opschaling waarin op basis van verzamelde informatie uit de verschillende betrokken discisplines een gedeeld beeld wordt gevormd op basis waarvan besluiten worden genomen. Deze besluiten vormen weer de input voor de operationele acties van de verschillende discisplines. M.a.w. de 'eigen' processen van de verschillende disciplines blijven gewoon doorgang vinden. Daarbovenop vindt een een proces plaats dat gericht is op besluitvorming (beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming). Aangeroepen bedrijfsfuncties: - meldingintake - melding uitgifte - leiding en cordinatie - hulpverlening (BusinessProcess) Besluitvorming t.b.v. multidisciplinair- e crisisbeheersing- /rampenbestrij- ding BusinessProcess Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen BusinessProcess Redden en technische hulpverlening CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 13-09-2018 16:59:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 13-09-2018 16:59:02 CEST