Inkoop- en contractmanagement

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
VeRA2.0/id-72be2b96
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 > BusinessFunctions > Inkoop- en contractmanagement
ArchiMate-element Inkoop- en contractmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0/id-72be2b96
ArchiMate-model  : VeRA2.0
Label  : Inkoop- en contractmanagement
Documentatie  : Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Het specificeren (samen met de klant), selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat. De inkoopfunctie omvat dus meer dan alleen de inkoopafdeling en het inkoopproces. het betreft de gehele organisatie, die zich bezighoudt met alle aspecten van het inkopen.
Object ID  : 72be2b96
Object ID_nl  : 72be2b96
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Het specificeren (samen met de klant), selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat. De inkoopfunctie omvat dus meer dan alleen de inkoopafdeling en het inkoopproces. het betreft de gehele organisatie, die zich bezighoudt met alle aspecten van het inkopen. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanage- ment Het bestellen van een bepaald type goederen of diensten bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestelling Het conform wetgeving aanbesteden van opdrachten voor 'werken', 'diensten' of 'leveringen' waarbij bedrijven een offerte kunnen indienen. Aabestedingsopdrachten kunnen zich richten op: 'werken', bijvoorbeeld het bouwen van een fysiek bouwkundig of civieltechnisch object; 'diensten', bijvoorbeeld het uitvoeren van een verhuizing, het verlenen van juridisch advies of het uitvoeren van een opdracht; 'leveringen', bijvoorbeeld het leveren van (een partij) goederen, bijvoorbeeld koffieautomaten, ademlucht of tankautospuiten. (BusinessFunction) Aanbesteding Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersbe- heer Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoop component Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. Bijv. om te zorgen dat tijdig actie wordt ondernomen om contract op te zeggen voordat er automatisch verlening plaatsvindt. (BusinessFunction) Contractbeheer BusinessProcess Inkoop- en contractmanage- ment De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. De component ondersteunt ondermeer de automatische signalering van de afloop van contracttermijnen zodat tijdig actie kan worden ondernomen. (ApplicationComponent) Contract beheer compon- ent AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 03-07-2019 02:40:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 03-07-2019 02:40:33 CEST