Incidentbeheersing

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
VeRA2.0/id-8cec3d21
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-element Incidentbeheersing
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0/id-8cec3d21
ArchiMate-model  : VeRA 2.0
Label  : Incidentbeheersing
Object ID  : id-8cec3d21
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
BusinessFunction Incidentbeheers- ing Alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzetbaar gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, medicijnenkoffers, sigma tenten. (BusinessFunction) Materieel beheer Effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden (bron: basisvereisten crisismanagement). Hierbij wordt leiding & coördinatie van bevelvoerder en eerste ambulance (bijvoorbeeld invulling OVD) tot en met GRIP 4 (resourcemanagement zoals het organiseren van generatoren bij stroomuitval). (BusinessFunction) Leiding en coordinatie Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld, het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het invullen van piket. (BusinessFunction) Capaciteits planning Het beoordelen van meldingen, het verwerken ervan en alarmeren van de noodzakelijke disciplines. (BusinessFunction) Op- en afschaling Hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressie of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld bestrijden brand, verzorgen van slachtoffers. (BusinessFunction) Hulpverlening Opleiden, trainen en oefenen om op vakkundige wijze hulp te verlenen. (BusinessFunction) Vakbekwaamhe- id BusinessFunction Melding uitgifte het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (BusinessFunction) Operationeel informatie management CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 16-09-2018 05:25:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2018 05:25:15 CEST