Operationeel informatiemanagement

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
VeRA2.0/id-a7e3934f
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 > BusinessFunctions > Operationeel informatiemanagement
ArchiMate-element Operationeel informatiemanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0/id-a7e3934f
ArchiMate-model  : VeRA2.0
Label  : Operationeel informatiemanagement
Documentatie  : Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement)
Object ID  : a7e3934f
Object ID_nl  : a7e3934f
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (BusinessFunction) Operationeel informatiemana- gement Veiligheidsregio's hebben de wettelijke taak om te zorgen voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Kern van de netcentrische werkwijze is dat er beslisorganen in het leven worden geroepen afhankelijk van de opschaling waarin op basis van verzamelde informatie uit de verschillende betrokken discisplines een gedeeld beeld wordt gevormd op basis waarvan besluiten worden genomen. Deze besluiten vormen weer de input voor de operationele acties van de verschillende discisplines. M.a.w. de 'eigen' processen van de verschillende disciplines blijven gewoon doorgang vinden. Daarbovenop vindt een een proces plaats dat gericht is op besluitvorming (beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming). Aangeroepen bedrijfsfuncties: - meldingintake - melding uitgifte - leiding en cordinatie - hulpverlening (BusinessProcess) Besluitvorming t.b.v. multidisciplinair- e crisisbeheersing- /rampenbestrij- ding BusinessProcess Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen BusinessProcess Redden en technische hulpverlening Component voor het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (ApplicationComponent) Operationeel informatiemana- gement component BusinessProcess Coordineren geneeskundige opgeschaalde zorg BusinessFunction Incidentbeheers- ing Component voor ondersteuning crisis- en rampencoordinatie (ApplicationComponent) Crisis management component ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship Deze svg is op 10-07-2019 00:02:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 10-07-2019 00:02:24 CEST