Produkten en diensten

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
VeRA2.0/id-ad231c0c
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > VeRA 2.0 > Views > Produkten en diensten
Produkten en diensten
ArchiMateNote Besturende produkten O.a. Regionaal beleidsplan ikv crisibeheersing (Product) Beleidsplannen Product Organisatieplannen O.a. dekkingsplan (Product) Begroting/jaarplan Product Jaarverslag Product Bestuurlijke rapportage Product Rapport interne controle Product Management informatie ArchiMateNote Primaire produkten (waarde toevoegen) BusinessProcess Beheersen van Risico's Product Advies tot handhaving Product Uitgevoerd toezicht - Advies ruimtelijke veiligheid - Advies brandveiligheid - Gezondheidskundig advies - Advies industriele veiligheid (BRZO) (Product) Advies fysieke veiligheid Regionaal risicoprofiel Brandweer risicoprofiel Risicokaart (?) (Product) Risicoprofielen Product Voorgelichte burger / instelling BusinessProcess Verlenen van hulp en zorg Product Inzetbare sleutelfunctionarissen en operationele eenheden Product Piketten en piketroosters Product Technisch geschikt materieel en materiaal Brandweer en GHOR Product beheerste crisis/ramp Product Crisisplannen Product Vakbekwame sleutelfuntionarissen en operationele eenheden Product Inzetbaar materiaal en materieel Product Operationele plannen & procedures Product Opgeschaalde organisatie BusinessProcess Brandweer processen Product Verzoek tot opschaling Product Bestreden bron en emissie Product gered mens en dier BusinessProcess GHOR processen Product Operationele plannen Product Acute en publieke gezondsheidszorg BusinessProcess Normaliseren van de situatie Product Evaluatie rapporten Product Corrigerende en/of preventieve maatregelen ArchiMateNote Secundaire produkten (ondersteunen en beheren) Product Competente medewerkers Product Optimale arbeidsomstandigheden Product Optimaal ingerichte organisatie Product Afgesloten contract Product Geleverde produkten en diensten Product Beheerde contracten Product Financiele transactie Product Financiele rapportage Product Optimaal afgestemde en functionerende informatievoorziening Product Optimaal afgestemde en overgebrachte boodschap Product Optimaal afgestemde en functionerende facilitaire voorziening ArchiMateNote Contacten Het betreft hier zowel ketenpartners (politie, GGD, gemeente) als bevoegde gezagen (gemeente, RUD, provincie) (BusinessActor) Overheidsinstell- ing BusinessActor Bedrijf BusinessActor Burger ArchiMateNote Bron Het betreft hier de voor de VRH relevante landelijke basisregistraties: - BAG - GBT - TOP10NL - Etc. (Node) Basis-registraties Node Externe gegevens bronnen Het betreft hier minimaal de volgende kernregistraties: - Objecten - Incidenten - Kosten - Personen (medewerkers) - Materieel (Node) Eigen kern registraties Node interne gegevens bronnen Deze svg is op 26-09-2018 10:14:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 26-09-2018 10:14:11 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Produkten en diensten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA2.0/id-ad231c0c
ArchiMate-model  : VeRA 2.0
Label  : Produkten en diensten
Publiceren  : GEMMA Online
Object ID  : id-ad231c0c
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)