Personeelsmanagement

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
VeRA2.0/id-d60a5270
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 > BusinessFunctions > Personeelsmanagement
ArchiMate-element Personeelsmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0/id-d60a5270
ArchiMate-model  : VeRA2.0
Label  : Personeelsmanagement
Documentatie  : Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, tijdregistratie, ziekte- en verlofadministratie, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, formatieplanning salariëring, e.d.
Object ID  : d60a5270
Object ID_nl  : d60a5270
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, tijdregistratie, ziekte- en verlofadministratie, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, formatieplanning salariëring, e.d. (BusinessFunction) Personeelsman- agement Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. (ApplicationComponent) Salaris administratie en verwerking co- mponent BusinessFunction Salaris- en declaratieverw- erking BusinessProcess Personeelsman- agement Het beoordelen van de prestaties van medewerkers en het nemen van passende maatregelen. Maatregelen kunnen bijv. zijn belonen, promoveren, ontslaan of demoveren. (BusinessFunction) Medewerkerbe- oordeling Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte- en verlofadministr- atie Het administreren van gegevens van medewerkers. Bijv. naam-, functie- en salarisgegevens. (BusinessFunction) Medewerkerad- ministratie Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor organistorische eenheden. (BusinessFunction) Formatieplannin- g Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratie component Component voor het administreren en managen van medewerkers. Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verlof en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds vaker online inzicht krijgen in persoonsgebonden gegevens. (ApplicationComponent) Personeels informatie component Het registreren van de hoeveelheid en het doel waar tijd van medewerkers aan is besteed. Doel kan bijv. zijn om de fysieke aanwezigheid van medewerkers of de inzet op verschillende projecten te meten. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het actief stimuleren en begeleiden van kennis- en vaardighedenontwikkeling van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeront- wikkeling ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 26-06-2019 02:35:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 26-06-2019 02:35:18 CEST