Identiteitregistratie-component

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
VeRA2.0/id-e969c177-c72b-4c83-bf7a-2bb00e28e374
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 > ApplicationComponents > Identiteitregistratie-component
ArchiMate-element Identiteitregistratie-component
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : VeRA2.0/id-e969c177-c72b-4c83-bf7a-2bb00e28e374
ArchiMate-model  : VeRA2.0
Label  : Identiteitregistratie-component
Documentatie  : Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben.
GEMMA type  : Referentiecomponent
GEMMA status  : In gebruik
Object ID  : e969c177-c72b-4c83-bf7a-2bb00e28e374
Object ID  : e969c177-c72b-4c83-bf7a-2bb00e28e374
Object ID_nl  : e969c177-c72b-4c83-bf7a-2bb00e28e374
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Identiteitregistr- atie-component Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. Applicatiebeheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. Gegevensbeheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. Identiteitenbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. IT-infrastructuurbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. IT-infrastructuurontwikkeling Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. Applicatie-ontwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Automatiserings- management Het leveren van de informatievoorzieningsdiensten, waaronder het aansluiten van de ICT-inrichting op de bedrijfsdoelstellingen ('business alignment') en het management en beheer van het Informatieplan en alle activiteiten die hieruit voortkomen. Het ontwerpen, beschrijven en plegen van onderhoud op bedrijfsprocessen en het bewaken van de consistentie met de administratieve organisatie en de informatievoorzieningsarchitectuur. Beheer van alle gegevens, informatie, kennis, informatie resources en middelen (bijv. telefonie, bibliotheek, automatiseringsmiddelen en -diensten) en de coördinatie, allocatie en gebruik van alle communicatiemiddelen. (bron: MARIJ) (BusinessFunction) Informatievoorz- iening ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 04-07-2019 13:09:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 04-07-2019 13:09:52 CEST