Op- en afschaling

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
VeRA2.0/id-f20f7b79
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-element Op- en afschaling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0/id-f20f7b79
ArchiMate-model  : VeRA2.0
Label  : Op- en afschaling
Documentatie  : Het nemen van alle maatregelen, het maken van de afspraken en het prepareren van de informatieoverdracht voor een juist verloop van het transitieproces tijdens opschalen en afschalen bij grote evenementen, bij incident management en bij crisisbestrijding na alarmering conform afgesproken criteria. Het betreft zowel de voorbereiding en de uitvoering van deze maatregelen, afspraken en overdracht tussen verschillende afdelingen, sectoren kolommen en ketenpartners met inbegrip van de verantwoordelijken bij de vitale infrastructuren van een regio.
Object ID  : f20f7b79
Object ID_nl  : f20f7b79
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het nemen van alle maatregelen, het maken van de afspraken en het prepareren van de informatieoverdracht voor een juist verloop van het transitieproces tijdens opschalen en afschalen bij grote evenementen, bij incident management en bij crisisbestrijding na alarmering conform afgesproken criteria. Het betreft zowel de voorbereiding en de uitvoering van deze maatregelen, afspraken en overdracht tussen verschillende afdelingen, sectoren kolommen en ketenpartners met inbegrip van de verantwoordelijken bij de vitale infrastructuren van een regio. (BusinessFunction) Op- en afschaling BusinessProcess Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen Veiligheidsregio's hebben de wettelijke taak om te zorgen voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Kern van de netcentrische werkwijze is dat er beslisorganen in het leven worden geroepen afhankelijk van de opschaling waarin op basis van verzamelde informatie uit de verschillende betrokken discisplines een gedeeld beeld wordt gevormd op basis waarvan besluiten worden genomen. Deze besluiten vormen weer de input voor de operationele acties van de verschillende discisplines. M.a.w. de 'eigen' processen van de verschillende disciplines blijven gewoon doorgang vinden. Daarbovenop vindt een een proces plaats dat gericht is op besluitvorming (beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming). Aangeroepen bedrijfsfuncties: - meldingintake - melding uitgifte - leiding en cordinatie - hulpverlening (BusinessProcess) Besluitvorming t.b.v. multidisciplinair- e crisisbeheersing- /rampenbestrij- ding BusinessFunction Incidentbeheers- ing BusinessProcess Coordineren geneeskundige opgeschaalde zorg BusinessProcess Redden en technische hulpverlening ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 01-07-2019 19:32:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 01-07-2019 19:32:01 CEST