Overheidsinstelling

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
VeRA2.0/id-ffe9b27e
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 > BusinessActors > Overheidsinstelling
ArchiMate-element Overheidsinstelling
ArchiMate_Actor.png
Elementtype  : BusinessActor
Element-id  : VeRA2.0/id-ffe9b27e
ArchiMate-model  : VeRA2.0
Label  : Overheidsinstelling
Documentatie  : Het betreft hier zowel ketenpartners (politie, GGD, gemeente) als bevoegde gezagen (gemeente, RUD, provincie)
Object ID  : ffe9b27e
Object ID_nl  : ffe9b27e
ArchiMate-views  : 
Relaties  :