Wat is beheer?

Figuur 5.1 geeft een overzicht van typen beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid,continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen.. Om de totale informatievoorzieningHet geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie.Het geheel aan mensen, procedures en middelen waarmee relevante informatie aan functionarissen in een organisatie verschaft wordt. te beheren zijn de volgende soorten beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid,continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. te onderscheiden:

Figuur 5.1. soorten beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid,continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. van applicatieve functionaliteit (Bron: NORA2).

1. Gegevensbeheer. Hier is in | hoofdstuk informatiearchitectuur al het nodige over geschreven.

2. Functioneel beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid,continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. (standaard BISL) Functioneel beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid,continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. houdt zich bezig met het beheren van de informatievoorzieningHet geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie.Het geheel aan mensen, procedures en middelen waarmee relevante informatie aan functionarissen in een organisatie verschaft wordt. binnen een Veiligheidsregio. De applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie en moeten eventueel door veranderende eisen: 1) anders worden ingericht door de functioneel beheerder of 2) worden aangepast door de applicatiebeheerder. Het beschrijven van deze wijzigingen, het (laten) doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen en het controleren van de wijzigingen behoort tot het takenpakket van Functioneel Beheer. De functioneel beheerder stuurt de applicatiebeheerder aan.

3. Applicatiebeheer (standaard ITIL en ASL) Applicatiebeheer houdt zich bezig met de creatie, beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid,continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. en wijzigen van applicaties naar aanleiding van geconstateerde fouten of veranderende technische of functionele eisen. Dit zal veelal bij de leverancier van de desbetreffende applicatie belegd zijn. Over deze dienstverlening dienen dan ook afspraken gemaakt te worden bij de aanschaf of ontwikkeling van de applicatie.

4. Technisch beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid,continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. (standaard ITIL) Dit beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid,continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. richt zich op het instandhouden, beheren en onderhoud van de IT-infrastructuur en heeft ITIL als standaard. De IT-infrastructuur is de basis waarop applicaties kunnen draaien en bestaat uit het netwerk, de computers en operating systems en overige randapparatuurMet de C2000-infrastructuur te gebruiken mobilofoons, portofoons, alarmontvangers en mobieledataterminals..