Wettelijke taken en bevoegdheden veiligheidsregio's

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
Ga naar: navigatie, zoeken

De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De wet beschrijft de organisatie, taken en bevoegdheden van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Basistaak van de veiligheidsregio is de zogenaamde multidisciplinaire voorbereiding, uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast worden in de Wvr ook de taken van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) beschreven. Sinds de inwerkingtreding van de wet is deze enkele keren gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen waren:

- Volledige regionalisering brandweer

- Oprichting (N)IFV

- Wijziging Politiewet per 01-01-2013


Relevant naast de wet zijn:

- Besluit veiligheidsregio’s

- Besluit personeel veiligheidsregio’s

- Ministeriële regeling personeel veiligheidsregio’s

- Besluit houdende wijziging van de Ambtsinstructie van de commissaris van de Koning

- Besluit veiligheidsregio’s

Klik hier om naar de Wet veiligheidsregio's te gaan>> https://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/2020-01-01