Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Contact VeRA Online

Versie door Ricardo.Kleijweg (overleg | bijdragen) op 1 dec 2020 om 09:21 (Nieuwe pagina aangemaakt met 'De VeRA Online wiki wordt bijgehouden door de Architectuurboard Veiligheidsregio's. De Architectuurboard VR bestaat sinds 31 augustus 2016 en adviseert het Programm...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

De VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. Online wiki wordt bijgehouden door de Architectuurboard Veiligheidsregio's. De Architectuurboard VR bestaat sinds 31 augustus 2016 en adviseert het Programmaoverleg Informatievoorziening (POI) op 1) interregionale en landelijke projecten waar de veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s bij betrokken zijn 2) het beheer en (door)ontwikkeling van de architectuur en de bijbehorende kennis. De Architectuurboard stelt jaarlijks een werkplan en een ontwikkelplan op, waarin de (verwachte) activiteiten voor het komende jaar worden beschreven.

Adviseren en Toetsen PSA's De Architectuurboard toetst de PSA’s die worden opgesteld door landelijke projecten en adviseert hierover aan de POI. Er wordt een zogenaamde ‘bouwvergunning’ afgegeven. Dit is een toets of de plannen van het projectteam passen binnen de huidige architectuur. Na implementatie wordt door de projectleider definitief vastgesteld of het project zich aan de bouwvergunning heeft gehouden en of nog aanvullende acties nodig zijn. De architectuurboard kan hierbij adviseren.

Contact Voor vragen of opmerkingen rondom de VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. Online of de architectuur betreffende interregionale of landelijke projecten kunt u contact opnemen met de architectuurboard via: Ricardo.Kleijweg@ifv.nl, secretaris van de Architectuurboard. Voor regionaal (intern) contact verwijzen we u voor meer informatie naar de regionale informatiemanager(s) en / of architect.