Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Planvorming

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 12 jul 2022 om 10:55 (SmartConnect import, batch-id = VeRA2.0 (IFV versie).xml-20220712103944)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-element Planvorming
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-10b11700
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Planvorming
Documentatie  : het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen.
Object ID  : 10b11700
Object ID_nl  : 10b11700
Original ID  : id-d9888bca84cc20ba963c866962080815
Semanticsearch  : planvorming
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming Inventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplan ofwel bedrijfsnoodplan moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen. Een ontruimingsplan maakt hier deel van uit. (BusinessObject) Bedrijfsnoodpl- an Een ernstig ongeval kan volgens verschillende scenario’s verlopen. Bij onderzoek naar de risico’s worden daarom diverse scenario’s uitgewerkt. In die scenario’s wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn of verwachte drukte. Op basis van deze scenario's kunnen hulpdiensten voorbereidingen treffen. (BusinessObject) Scenario Een stafkaart is een ietwat verouderde naam voor wat tegenwoordig de topografische kaart wordt genoemd; deze oudere term komt in het dagelijks taalgebruik nog vaak voor. In Nederland worden stafkaarten uitgegeven door het Kadaster Geo-informatie (zelfstandige dienst van Kadaster). Denk bijvoorbeeld aan Top25Raster. (BusinessObject) Stafkaart Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Regisseren geneeskundig- e opgeschaalde zorg Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning (ook geo-data). (ApplicationComponent) Data-analyse component Plan dat vóór de ingebruikname van een ruimte is opgesteld door de brandweer. Dit plan bevat alle informatie die de brandweer nodig heeft om snel en effectief te kunnen werken. (BusinessObject) Aanvalsplan Ter vervanging van de DBK combineert IMROI op een slimme manier gegevens die al beschikbaar zijn bij de overheden. Hiermee kan men onderweg naar het [incident] al een beeld vormen van de situatie en de [inzet]. (BusinessObject) IMROI/Objecti- nformatie plan waarin de spreiding en beschikbaarheid van verschillend [materieel], waaronder voertuigensoorten, staat beschreven ten behoeve van bedrijfsvoering of grootschalige incidentbestrijding. (BusinessObject) Materieel spreidingsplan Een beschrijving van de meetplanorganisatie inclusief uitrusting en procedures voor het uitvoeren van metingen om het effectgebied te bepalen. (BusinessObject) Meetplan Opmerking: Juiste naam? lijkt nu erg op een werkproces. Voorstel: operationele planvorming (BusinessProcess) Opstellen operationele plannen & procedures BusinessFunction Incidentbeheer- sing AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 25-04-2023 02:20:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 02:20:07 CEST
ArchiMate-element Planvorming
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-10b11700
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Planvorming
Documentatie  : het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen.
Object ID  : 10b11700
Object ID_nl  : 10b11700
Original ID  : id-d9888bca84cc20ba963c866962080815
Semanticsearch  : planvorming
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming Inventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplan ofwel bedrijfsnoodplan moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen. Een ontruimingsplan maakt hier deel van uit. (BusinessObject) Bedrijfsnoodpl- an Een ernstig ongeval kan volgens verschillende scenario’s verlopen. Bij onderzoek naar de risico’s worden daarom diverse scenario’s uitgewerkt. In die scenario’s wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn of verwachte drukte. Op basis van deze scenario's kunnen hulpdiensten voorbereidingen treffen. (BusinessObject) Scenario Een stafkaart is een ietwat verouderde naam voor wat tegenwoordig de topografische kaart wordt genoemd; deze oudere term komt in het dagelijks taalgebruik nog vaak voor. In Nederland worden stafkaarten uitgegeven door het Kadaster Geo-informatie (zelfstandige dienst van Kadaster). Denk bijvoorbeeld aan Top25Raster. (BusinessObject) Stafkaart Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Regisseren geneeskundig- e opgeschaalde zorg Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning (ook geo-data). (ApplicationComponent) Data-analyse component Plan dat vóór de ingebruikname van een ruimte is opgesteld door de brandweer. Dit plan bevat alle informatie die de brandweer nodig heeft om snel en effectief te kunnen werken. (BusinessObject) Aanvalsplan Ter vervanging van de DBK combineert IMROI op een slimme manier gegevens die al beschikbaar zijn bij de overheden. Hiermee kan men onderweg naar het [incident] al een beeld vormen van de situatie en de [inzet]. (BusinessObject) IMROI/Objecti- nformatie plan waarin de spreiding en beschikbaarheid van verschillend [materieel], waaronder voertuigensoorten, staat beschreven ten behoeve van bedrijfsvoering of grootschalige incidentbestrijding. (BusinessObject) Materieel spreidingsplan Een beschrijving van de meetplanorganisatie inclusief uitrusting en procedures voor het uitvoeren van metingen om het effectgebied te bepalen. (BusinessObject) Meetplan Opmerking: Juiste naam? lijkt nu erg op een werkproces. Voorstel: operationele planvorming (BusinessProcess) Opstellen operationele plannen & procedures BusinessFunction Incidentbeheer- sing AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 25-04-2023 02:20:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 02:20:07 CEST
ArchiMate-element Planvorming
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-10b11700
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Planvorming
Documentatie  : het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen.
Object ID  : 10b11700
Object ID_nl  : 10b11700
Original ID  : id-d9888bca84cc20ba963c866962080815
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming Inventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplan ofwel bedrijfsnoodplan moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen. Een ontruimingsplan maakt hier deel van uit. (BusinessObject) Bedrijfsnoodpl- an Een ernstig ongeval kan volgens verschillende scenario’s verlopen. Bij onderzoek naar de risico’s worden daarom diverse scenario’s uitgewerkt. In die scenario’s wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn of verwachte drukte. Op basis van deze scenario's kunnen hulpdiensten voorbereidingen treffen. (BusinessObject) Scenario Een stafkaart is een ietwat verouderde naam voor wat tegenwoordig de topografische kaart wordt genoemd; deze oudere term komt in het dagelijks taalgebruik nog vaak voor. In Nederland worden stafkaarten uitgegeven door het Kadaster Geo-informatie (zelfstandige dienst van Kadaster). Denk bijvoorbeeld aan Top25Raster. (BusinessObject) Stafkaart Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Regisseren geneeskundig- e opgeschaalde zorg Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning (ook geo-data). (ApplicationComponent) Data-analyse component Plan dat vóór de ingebruikname van een ruimte is opgesteld door de brandweer. Dit plan bevat alle informatie die de brandweer nodig heeft om snel en effectief te kunnen werken. (BusinessObject) Aanvalsplan Ter vervanging van de DBK combineert IMROI op een slimme manier gegevens die al beschikbaar zijn bij de overheden. Hiermee kan men onderweg naar het [incident] al een beeld vormen van de situatie en de [inzet]. (BusinessObject) IMROI/Objecti- nformatie plan waarin de spreiding en beschikbaarheid van verschillend [materieel], waaronder voertuigensoorten, staat beschreven ten behoeve van bedrijfsvoering of grootschalige incidentbestrijding. (BusinessObject) Materieel spreidingsplan Een beschrijving van de meetplanorganisatie inclusief uitrusting en procedures voor het uitvoeren van metingen om het effectgebied te bepalen. (BusinessObject) Meetplan Opmerking: Juiste naam? lijkt nu erg op een werkproces. Voorstel: operationele planvorming (BusinessProcess) Opstellen operationele plannen & procedures BusinessFunction Incidentbeheer- sing AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 25-04-2023 02:20:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 02:20:07 CEST