Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Organisatie

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 12 jul 2022 om 10:59 (SmartConnect import, batch-id = VeRA2.0 (IFV versie).xml-20220712103944)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-element Organisatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-849d83a9
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Organisatie
Documentatie  : Beheer van alle organisatorische gegevens, waar onder beschrijving van de bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties)., organisatiestructuur (organogram), functionele scope van de sectoren en afdelingen, TVB schema's (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden), e.d.
Object ID  : 849d83a9
Object ID_nl  : 849d83a9
Original ID  : id-639a844a4337f9a394703d87faab1d9e
Semanticsearch  : organisatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Beheer van alle organisatorische gegevens, waar onder beschrijving van de bedrijfsfuncties, organisatiestructuur (organogram), functionele scope van de sectoren en afdelingen, TVB schema's (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden), e.d. (BusinessFunction) Organisatie Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. Projectbeheer kent ondersteuning ten behoeve van het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van een individueel project. Bijv. door alle activiteiten en resources te beschrijven en overschrijdingen te signaleren. Voor programmamanagement is ondersteuning om een aantal gerelateerde projecten in samenhang te kunnen managen. Bijv. door onderlinge afhankelijkheden tussen projecten in beeld te brengen en knelpunten (bijv. in bemensing) te kunnen signaleren. Projectportfolio-management wordt ondersteund het totaal aan projecten te kunnen managen om strategische organisatiedoelen te bereiken. Bijv. door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren. (ApplicationComponent) Projectmanag- ement component Zorgen voor personeel en organisatie. (BusinessProcess) Personeelsma- nagement Gericht op het conform beleid (bij)sturen en beheersen van de (prestaties van de ) organisatie en tevens hierover verantwoording afleggen. Discussiepunt: gaat het bij dit proces alleen om het strategisch, organisatiebrede sturing, beheersing en verantwoording of ook op deelterreinnen (financieel, personeel, etc.) Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - alle ondersteunende bedrijfsfuncties (?) (BusinessProcess) Sturen, beheersen en verantwoorden ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 12-07-2022 17:08:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 12-07-2022 17:08:26 CEST
ArchiMate-element Organisatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-849d83a9
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Organisatie
Documentatie  : Beheer van alle organisatorische gegevens, waar onder beschrijving van de bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties)., organisatiestructuur (organogram), functionele scope van de sectoren en afdelingen, TVB schema's (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden), e.d.
Object ID  : 849d83a9
Object ID_nl  : 849d83a9
Original ID  : id-639a844a4337f9a394703d87faab1d9e
Semanticsearch  : organisatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Beheer van alle organisatorische gegevens, waar onder beschrijving van de bedrijfsfuncties, organisatiestructuur (organogram), functionele scope van de sectoren en afdelingen, TVB schema's (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden), e.d. (BusinessFunction) Organisatie Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. Projectbeheer kent ondersteuning ten behoeve van het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van een individueel project. Bijv. door alle activiteiten en resources te beschrijven en overschrijdingen te signaleren. Voor programmamanagement is ondersteuning om een aantal gerelateerde projecten in samenhang te kunnen managen. Bijv. door onderlinge afhankelijkheden tussen projecten in beeld te brengen en knelpunten (bijv. in bemensing) te kunnen signaleren. Projectportfolio-management wordt ondersteund het totaal aan projecten te kunnen managen om strategische organisatiedoelen te bereiken. Bijv. door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren. (ApplicationComponent) Projectmanag- ement component Zorgen voor personeel en organisatie. (BusinessProcess) Personeelsma- nagement Gericht op het conform beleid (bij)sturen en beheersen van de (prestaties van de ) organisatie en tevens hierover verantwoording afleggen. Discussiepunt: gaat het bij dit proces alleen om het strategisch, organisatiebrede sturing, beheersing en verantwoording of ook op deelterreinnen (financieel, personeel, etc.) Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - alle ondersteunende bedrijfsfuncties (?) (BusinessProcess) Sturen, beheersen en verantwoorden ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 12-07-2022 17:08:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 12-07-2022 17:08:26 CEST
ArchiMate-element Organisatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-849d83a9
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Organisatie
Documentatie  : Beheer van alle organisatorische gegevens, waar onder beschrijving van de bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties)., organisatiestructuur (organogram), functionele scope van de sectoren en afdelingen, TVB schema's (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden), e.d.
Object ID  : 849d83a9
Object ID_nl  : 849d83a9
Original ID  : id-639a844a4337f9a394703d87faab1d9e
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Beheer van alle organisatorische gegevens, waar onder beschrijving van de bedrijfsfuncties, organisatiestructuur (organogram), functionele scope van de sectoren en afdelingen, TVB schema's (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden), e.d. (BusinessFunction) Organisatie Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. Projectbeheer kent ondersteuning ten behoeve van het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van een individueel project. Bijv. door alle activiteiten en resources te beschrijven en overschrijdingen te signaleren. Voor programmamanagement is ondersteuning om een aantal gerelateerde projecten in samenhang te kunnen managen. Bijv. door onderlinge afhankelijkheden tussen projecten in beeld te brengen en knelpunten (bijv. in bemensing) te kunnen signaleren. Projectportfolio-management wordt ondersteund het totaal aan projecten te kunnen managen om strategische organisatiedoelen te bereiken. Bijv. door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren. (ApplicationComponent) Projectmanag- ement component Zorgen voor personeel en organisatie. (BusinessProcess) Personeelsma- nagement Gericht op het conform beleid (bij)sturen en beheersen van de (prestaties van de ) organisatie en tevens hierover verantwoording afleggen. Discussiepunt: gaat het bij dit proces alleen om het strategisch, organisatiebrede sturing, beheersing en verantwoording of ook op deelterreinnen (financieel, personeel, etc.) Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - alle ondersteunende bedrijfsfuncties (?) (BusinessProcess) Sturen, beheersen en verantwoorden ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 12-07-2022 17:08:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 12-07-2022 17:08:26 CEST