Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Waarom beheer

Applicaties worden ingezet om de bedrijfsprocessenEen geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie. binnen de veiligheidsregio te ondersteunen. Vaak worden projecten gestart om de aanschaf en implementatie van een dergelijk systeem te begeleiden. Met een feestelijke kick-off wordt het gebruik ervan ingeluid. Echter, met de aanschaf en implementatie van een applicatie ben je er nog niet. De omgeving wijzigt continu. Voortdurend moet worden gezorgd dat het informatiesysteem blijft voldoen aan de eisen en wensen van haar gebruikersAangewezen gebruikers, Gelieerde gebruikers en Bijzondere gebruikers die zijn toegelaten tot de C2000-infrastructuur. en het proces dat zij ondersteunt. Om dit te borgen is het noodzakelijk om beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid, continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. van de applicatie en de daarbij behorende informatievoorzieningHet geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie.Het geheel aan mensen, procedures en middelen waarmee relevante informatie aan functionarissen in een organisatie verschaft wordt. in zijn geheel te organiseren. Vaak krijgt beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid, continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. binnen de veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s weinig aandacht. Daarom is besloten om in de VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. een hoofdstuk te wijden aan beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid, continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. met als doel aandacht te vragen voor met name functioneel beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid, continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. en de inrichtingHet woord inrichting komt onder andere uit de Wet milieubeheer. Het betreft bedrijven die vallen onder een Algemene maatregel van bestuur ex. 8.40 van de Wet milieubeheer of inrichtingen waarvoor een milieuvergunning noodzakelijk is. van informatiemanagement binnen de regio.