Wat is een standaard

Het begrip standaard is in de NORA gedefinieerd als "een document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren.” Standaarden zijn dus afspraken die iets beschrijven waar verschillende partijen het over eens zijn.

Standaarden zijn er in allerlei vormen en maten. Denk aan de standaard containermaat die ervoor zorgt dat internationaal vrachtverkeer efficiënt verloopt, of het metrieke stelsel dat ons in staat stelt maten en gewichten van producten van verschillende aanbieders te vergelijken. Standaarden zijn ook binnen overheidsarchitecturen belangrijk. Ze uniformeren onze blik op een bepaald domein, of bepalen op welke (technische) manier gegevens worden uitgewisseld.

Waarom zijn standaarden belangrijk? Standaarden zijn belangrijk omdat ze veiligheidsregio's helpen te profiteren van elkaars werk, bijdragen aan een soepele samenwerking en meer regie op het eigen IT-landschap, en het mogelijk maken de functionaliteit van informatiesystemen te toetsen.

Standaarden zorgen voor uniformiteit. Uniformiteit stelt veiligheidsregio's in staat om te kunnen profiteren van elkaars oplossingen voor een bepaald probleem.

Informatieuitwisseling wordt steeds belangrijker. Dit geldt zowel intern – er wordt door verschillende domeinen of afdelingen samengewerkt – als extern – de samenwerking omvat meerdere (overheids)organisaties. Organisaties of organisatieonderdelen kunnen sterk van elkaar verschillen. Qua cultuur en visie, maar ook voor wat betreft de inrichting van hun informatievoorziening en IT-systemen. Door tussen betrokken partijen standaarden overeen te komen, kan informatie desondanks eenvoudig worden uitgewisseld.

Standaarden zijn voor gemeenten verder een belangrijk middel om meer regie te krijgen op hun eigen IT-landschap en het voorkomen van ‘lock-ins’ bij leveranciers. Als twee informatiesystemen zijn verbonden door een maatwerkkoppeling, levert het vervangen van één van die twee systemen interoperabiliteitsproblemen op. Als voor de verbinding tussen die systemen daarentegen dezelfde standaard , kan één systeem los van het andere relatief eenvoudig worden vervangen door een alternatief systeem dat dezelfde standaard ondersteunt.

Een belangrijk kenmerk van standaarden is ten slotte dat ze toetsbaar zijn. Het ‘voldoen aan een standaard’ (ook wel ‘compliancy’ genoemd) kan daardoor in veel gevallen worden aangetoond. Dit levert waardevolle en vergelijkbare informatie op over de functionaliteit – of een gebrek daaraan – van IT-systemen. Toetsing bestaat in veel varianten. De vorm is afhankelijk van het soort standaard: waar technische standaarden voor het uitwisselen van gegevens kunnen worden getoetst (zoals de Google Maps API) door een aangesloten systeem na te bootsen, heeft toetsing voor meer abstracte normen (zoals ISO 9001) vaak de vorm van certificering.

https://veiligheidsregio.staging.wikixl.nl/index.php/Standaarden_Forum_Standaardisatie

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 16 jan 2024 om 15:16.