Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Wettelijke taken en bevoegdheden veiligheidsregio's

Versie door Ricardo.Kleijweg (overleg | bijdragen) op 15 jan 2020 om 08:42
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

De Wet veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s (Wvr) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De wet beschrijft de organisatie, taken en bevoegdheden van de 25 veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s in Nederland. Basistaak van de veiligheidsregio is de zogenaamde multidisciplinaire voorbereiding, uitvoering van de rampenbestrijdingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur, het bestuur van een veiligheidsregio, de provincie of het rijk treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp. en crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid.. Daarnaast worden in de Wvr ook de taken van het Instituut Fysieke VeiligheidDe landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. (IFVDe landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.) beschreven. Sinds de inwerkingtreding van de wet is deze enkele keren gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen waren:

- Volledige regionalisering brandweer

- Oprichting (N)IFVDe landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

- Wijziging Politiewet per 01-01-2013


Relevant naast de wet zijn:

- Besluit veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s

- Besluit personeel veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s

- Ministeriële regeling personeel veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s

- Besluit houdende wijziging van de Ambtsinstructie van de commissaris van de Koning

- Besluit veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s

Klik hier om naar de Wet veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.'s te gaan>> https://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/2020-01-01