Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Overzicht producten en diensten

Versie door Ricardo.Kleijweg (overleg | bijdragen) op 21 jan 2020 om 14:24
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMateNote Besturende produkten Er zijn 3 verplichte planfiguren (regionaal risicoprofiel, Regionaal crisis beleidsplan, regionaal crisisplan) waarvan het beleidsplan en het crisisplan uit het bedrijfsproces 'beleid vormen' komen. (Product) Beleidsplannen Er zijn 3 verplichte planfiguren (regionaal risicoprofiel, Regionaal crisis beleidsplan, regionaal crisisplan) waarvan het beleidsplan en het crisisplan uit het bedrijfsproces 'beleid vormen' komen. (Product) Organisatieplannen Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Begroting/jaarplan Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Jaarverslag Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Bestuurlijke rapportage Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Rapport interne controle Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Management informatie ArchiMateNote Primaire produkten (waarde toevoegen) BusinessProcess Beheersen van Risico's De verzamelde informatie over de vraag of een object of evenement voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel en het eventueel naar aanleiding daarvan adviseren van bevoegd gezag (advies tot handhaving). (Product) Advies tot handhaving De verzamelde informatie over de vraag of een object of evenement voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel en het eventueel naar aanleiding daarvan adviseren van bevoegd gezag (advies tot handhaving) (Product) Uitgevoerd toezicht Verschillende beredeneerde aanbevelingen aan bevoegd gezag om een bepaalde keuze te maken, veelal in de vergunningsverlening, bijv: - Advies ruimtelijke veiligheid - Advies brandveiligheid - Gezondheidskundig advies - Advies industriele veiligheid (BRZO) (Product) Advies fysieke veiligheid Onder andere het Regionaal risicoprofiel en het Brandrisicoprofiel, risicokaart. (Product) Risicoprofielen Het gaat hier vooral over alle activiteiten rondom het thema Brandveilig leven. Hieronder kan ook het voorlichten van omwonenden vallen kort na een incident. Materieel en materiaal (rook cabine) en ontwikkelen communicatiemateriaal wordt uit de betreffende bedrijfsprocessen betrokken. (Product) Voorgelichte burger / instelling BusinessProcess Verlenen van hulp en zorg Inzetbaarheid gaat over de logistieke planmatige kant (Product) Inzetbare sleutelfunctionarissen en operationele eenheden Inzetbaarheid gaat over de logistieke planmatige kant (Product) Piketten en piketroosters Product Technisch geschikt materieel en materiaal Brandweer en GHOR Product beheerste crisis/ramp Actuele rampenbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen, bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, calamiteitenplannen, handboeken en operationele procedures. Let op: er vindt nadrukkelijk informatie-uitwisseling plaats met adviseren rondom objectgegevens. Dit is echter een ander beschouwingsniveau: informatiearchitectuur vs. bedrijfsarchitectuur. (Product) Crisisplannen Product Vakbekwame sleutelfuntionarissen en operationele eenheden Inzetbaarheid gaat over de logistieke planmatige kant (Product) Inzetbaar materiaal en materieel Actuele rampenbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen, bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, calamiteitenplannen, handboeken en operationele procedures. Let op: er vindt nadrukkelijk informatie-uitwisseling plaats met adviseren rondom objectgegevens. Dit is echter een ander beschouwingsniveau: informatiearchitectuur vs. bedrijfsarchitectuur. (Product) Operationele plannen & procedures Bepaling wie waarvoor verantwoordelijk is (taakverdeling en regievoering binnen de keten). (Product) Opgeschaalde organisatie BusinessProcess Brandweer processen Beperken van economische schade, in stand houden vitale infrastructuur en beperke van milieu effect schade. (Product) Verzoek tot opschaling Beperken van economische schade, in stand houden vitale infrastructuur en beperke van milieu effect schade. (Product) Bestreden bron en emissie Product gered mens en dier BusinessProcess GHOR processen Product Operationele plannen Product Acute en publieke gezondsheidszorg BusinessProcess Normaliseren van de situatie Product Evaluatie rapporten Product Corrigerende en/of preventieve maatregelen ArchiMateNote Secundaire produkten (ondersteunen en beheren) Zorgen voor personeel en organusatie. Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Opleiding en training. Voeren van een personeelsadministratie: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers. BOT valt hier ook onder als werkproces. (Product) Competente medewerkers Zorgen voor personeel en organusatie. Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Opleiding en training. Voeren van een personeelsadministratie: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers. BOT valt hier ook onder als werkproces. (Product) Optimale arbeidsomstandigheden Zorgen voor personeel en organusatie. Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Opleiding en training. Voeren van een personeelsadministratie: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers. BOT valt hier ook onder als werkproces. (Product) Optimaal ingerichte organisatie Product Afgesloten contract Product Geleverde produkten en diensten Product Beheerde contracten Product Financiele transactie Product Financiele rapportage Product Optimaal afgestemde en functionerende informatievoorziening Product Optimaal afgestemde en overgebrachte boodschap Product Optimaal afgestemde en functionerende facilitaire voorziening ArchiMateNote Contacten Het betreft hier zowel ketenpartners (politie, GGD, gemeente) als bevoegde gezagen (gemeente, RUD, provincie) (BusinessActor) Overheidsinstell- ing BusinessActor Bedrijf BusinessActor Burger ArchiMateNote Bron Het betreft hier de voor de VRH relevante landelijke basisregistraties: - BAG - GBT - TOP10NL - Etc. (Node) Basis-registraties Node Externe gegevens- bronnen Het betreft hier minimaal de volgende kernregistraties: - Objecten - Incidenten - Kosten - Personen (medewerkers) - Materieel (Node) Eigen kern registraties Node interne gegevens- bronnen Deze svg is op 30-09-2020 19:19:23 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 30-09-2020 19:19:23 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren