Overzicht PSA's

Inleiding[bewerken]

Wat is een Projectstartarchitectuur?

Een Project Start Architectuur (PSA) wordt gebruikt om de vertaalslag te maken van een referentiearchitectuur (VeRA) en/of bedrijfseigen (enterprise) architectuur (EA) ten behoeve van een specifieke oplossing binnen de informatievoorziening. De realisatie van een dergelijke oplossing zal veelal middels een project worden uitgevoerd. De vertaalslag geeft enerzijds de scope aan van het project en anderzijds de voor de scope relevante kaders en richtlijnen (principes). Feitelijk is de PSA een ‘Contract’ tussen opdrachtgever en architect. Een PSA is dus een weergave van alle voor het project relevante onderdelen uit een referentiearchitectuur aangevuld met voor het project specifiek gemaakte keuzes. De PSA vervangt niet de detail-ontwerpen, maar biedt alleen de kaders hiervoor. Als er geen EA is dan vormt de PSA feitelijk een bouwsteen voor de EA in ontwikkeling.

Wat is het doel van een PSA?

Een PSA:

• ondersteunt een transparante besluitvorming voor het (project)management

o maakt concreet wat een project gaat opleveren,

o laat zien hoe dit aansluit bij de business doelstellingen

o laat zien hoe dit binnen kaders van afgesproken referentie-architecturen past

• is een handvat voor ontwerpers in de realisatiefase van het project

o voldoende richtinggevend

o voldoende vrijheidsgraden


Voor meer informatie verwijzen we graag naar de handreiking op viadesk (besloten site): https://brandweer.viadesk.com/do/document?id=1286057-646f63756d656e74


Autorisatie PSA's

Hieronder zijn de reeds vaststgestelde PSA's te vinden via bijbehorende link. Autorisatie tot de PSA's is alleen mogelijk met een geldig Viadesk account.

Voorbeeld PSA[bewerken]

Bestand Toelichting
Template Project Start Architectuur NL versie 6.pdf (PDF-bestand, 304 kB) PSA-template in PDF-formaat

Lijst met PSA's[bewerken]

Bestand Toelichting
PSA Kernregistratie Personeel | https://brandweer.viadesk.com/do/document?id=1286237-646f63756d656e74 PSA Kernregistratie Personeel VRK v0.52
PSA LCMC Plot 2.0 | https://brandweer.viadesk.com/do/document?id=2305221-646f63756d656e74 PSA LCMS Plot 2.0 v1.0
PSA ZGW VRBZO | https://brandweer.viadesk.com/do/document?id=1468719-646f63756d656e74 PSA ZGW VRBZO 1.0 Definitief
PSA Databank Materieel | https://brandweer.viadesk.com/do/document?id=1835517-646f63756d656e74 PSA Databank Materieel v07
PSA Landelijk Koppelvlak - ESB | https://brandweer.viadesk.com/do/document?id=1962337-646f63756d656e74 PSA Landelijk Koppelvlak - ESB v1.0
PSA NBVM 2.0 | volgt nog PSA NBVM2.0
PSA Virtuele Assistent definitief | Download | (PDF-bestand, 3,39 MB)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 31 mei 2023 om 16:11.