Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

SAFETI-NL

Eigenschappen

Label (nl)SAFETI-NLComputerprogramma voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen.
Definitie (nl)Computerprogramma voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit. binnen inrichtingen.
BronVerantwoorde brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. advisering externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex.,
Datum vaststelling1 maart 2010
Vastgesteld doorNVBR, VNG, IPO
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
SAFETI-NLComputerprogramma voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg