Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

veiligheidsregio

Eigenschappen

Label (nl)veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.
Definitie (nl)Regionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. en geneeskundige hulpverleningGeneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer..
BronVerantwoorde brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. advisering externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex.,
Datum vaststelling1 maart 2010
Vastgesteld doorNVBR, VNG, IPO
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg