Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Produkten en diensten + triggers

ArchiMate-modellen > VeRA > Views > Produkten en diensten + triggers
Produkten en diensten + triggers
ArchiMateNote Contacten Verschillende beredeneerde aanbevelingen aan bevoegd gezag om een bepaalde keuze te maken, veelal in de vergunningsverlening, bijv: - Advies ruimtelijke veiligheid - Advies brandveiligheid - Gezondheidskundig advies - Advies industriele veiligheid (BRZO) (Product) Advies fysieke veiligheid Product gered mens en dier Beperken van economische schade, in stand houden vitale infrastructuur en beperke van milieu effect schade. (Product) Bestreden bron en emissie Onder andere het Regionaal risicoprofiel en het Brandrisicoprofiel, risicokaart. (Product) Risicoprofielen Er zijn 3 verplichte planfiguren (regionaal risicoprofiel, Regionaal crisis beleidsplan, regionaal crisisplan) waarvan het beleidsplan en het crisisplan uit het bedrijfsproces 'beleid vormen' komen. (Product) Beleidsplannen Het gaat hier vooral over alle activiteiten rondom het thema Brandveilig leven. Hieronder kan ook het voorlichten van omwonenden vallen kort na een incident. Materieel en materiaal (rook cabine) en ontwikkelen communicatiemateriaal wordt uit de betreffende bedrijfsprocessen betrokken. (Product) Voorgelichte burger / instelling Product Evaluatie rapporten Product Operationele plannen Product Acute en publieke gezondsheidszorg De verzamelde informatie over de vraag of een object of evenement voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel en het eventueel naar aanleiding daarvan adviseren van bevoegd gezag (advies tot handhaving). (Product) Advies tot handhaving Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Begroting/jaarplan Product beheerste crisis/ramp Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Jaarverslag Er zijn 3 verplichte planfiguren (regionaal risicoprofiel, Regionaal crisis beleidsplan, regionaal crisisplan) waarvan het beleidsplan en het crisisplan uit het bedrijfsproces 'beleid vormen' komen. (Product) Organisatieplannen De verzamelde informatie over de vraag of een object of evenement voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel en het eventueel naar aanleiding daarvan adviseren van bevoegd gezag (advies tot handhaving) (Product) Uitgevoerd toezicht Beperken van economische schade, in stand houden vitale infrastructuur en beperke van milieu effect schade. (Product) Verzoek tot opschaling Product Corrigerende en/of preventieve maatregelen Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Bestuurlijke rapportage Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Rapport interne controle Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Management informatie Zorgen voor personeel en organusatie. Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Opleiding en training. Voeren van een personeelsadministratie: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers. BOT valt hier ook onder als werkproces. (Product) Competente medewerkers Zorgen voor personeel en organusatie. Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Opleiding en training. Voeren van een personeelsadministratie: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers. BOT valt hier ook onder als werkproces. (Product) Optimale arbeidsomstandigheden Zorgen voor personeel en organusatie. Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Opleiding en training. Voeren van een personeelsadministratie: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers. BOT valt hier ook onder als werkproces. (Product) Optimaal ingerichte organisatie Product Afgesloten contract Product Geleverde produkten en diensten Product Financiele transactie Product Financiele rapportage Product Optimaal afgestemde en functionerende informatievoorziening Product Optimaal afgestemde en overgebrachte boodschap Product Optimaal afgestemde en functionerende facilitaire voorziening Product Beheerde contracten Actuele rampenbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen, bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, calamiteitenplannen, handboeken en operationele procedures. Let op: er vindt nadrukkelijk informatie-uitwisseling plaats met adviseren rondom objectgegevens. Dit is echter een ander beschouwingsniveau: informatiearchitectuur vs. bedrijfsarchitectuur. (Product) Crisisplannen Inzetbaarheid gaat over de logistieke planmatige kant (Product) Inzetbare sleutelfunctionarissen en operationele eenheden Inzetbaarheid gaat over de logistieke planmatige kant (Product) Inzetbaar materiaal en materieel Product Technisch geschikt materieel en materiaal Brandweer en GHOR Inzetbaarheid gaat over de logistieke planmatige kant (Product) Piketten en piketroosters Actuele rampenbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen, bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, calamiteitenplannen, handboeken en operationele procedures. Let op: er vindt nadrukkelijk informatie-uitwisseling plaats met adviseren rondom objectgegevens. Dit is echter een ander beschouwingsniveau: informatiearchitectuur vs. bedrijfsarchitectuur. (Product) Operationele plannen & procedures Product Vakbekwame sleutelfuntionarissen en operationele eenheden ArchiMateNote Contacten Wettelijke verplichtingen, taakstelling, etc. (BusinessEvent) (Wijziging) beleid/wet BusinessEvent Vraag over (brand)-veiligheid BusinessEvent Advies aanvraag BusinessEvent Hulpvraag BusinessEvent Verzoek toezicht BusinessEvent Besturings-cyclus BusinessEvent Dekkingsplan BusinessEvent Constatering BusinessEvent Corrigerende en/of preventieve maatregelen BusinessEvent Uitgevoerd toezicht BusinessEvent Risicoprofielen BusinessEvent Mono- en multidisciplinaire opleidings-, trainings- en oefenplannen BusinessEvent Competente medewerkers BusinessEvent Technisch geschikt materieel en materiaal BusinessEvent Vakbekwame sleutelfuntionarissen en operationele eenheden BusinessEvent Ambities bestuur en directie BusinessEvent Maatschappelijke verwachtingen BusinessEvent Evaluatie rapporten BusinessEvent Behoefte externe klant BusinessEvent Verzoek tot opschaling BusinessEvent Bestreden bron of emissie BusinessEvent Gered mens en dier BusinessEvent Publieke en publieke gezondheidszorg BusinessEvent Interne triggers BusinessEvent Beleidsplannen BusinessEvent Begroting/jaarplan BusinessEvent Behoefte interne klant BusinessEvent Interne ontwikkelingen BusinessEvent Optimaal afgestemde en overgebrachte boodschap BusinessEvent Bestuurlijke rapportage AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 28-06-2023 15:39:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-06-2023 15:39:56 CEST
Legenda
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Produkten en diensten + triggers
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA/id-5d2c194b
ArchiMate-model  : VeRA
Label  : Produkten en diensten + triggers
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 5d2c194b
Object ID  : 5d2c194b
Object ID_nl  : 5d2c194b
Original ID  : id-c2dca0f3c555df0f5fd4a74761b2e94f
Semanticsearch  : produkten en diensten + triggers
Elementen  : 
Relaties  :