Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

beleidsplan

Eigenschappen

Label (nl)beleidsplanEen strategisch plan dat zich richt op essentiële keuzes ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Definitie (nl)Een strategisch plan dat zich richt op essentiële keuzes ten aanzien van crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid. en rampenbestrijdingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur, het bestuur van een veiligheidsregio, de provincie of het rijk treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp..
BronHandreiking Regionaal Risicoprofiel
Datum vaststelling5 november 2009
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beleidsplanEen strategisch plan dat zich richt op essentiële keuzes ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg