Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

International Health Regulations

Eigenschappen

Label (nl)International Health RegulationsGepubliceerd in 2005, is een juridisch bindend instrument van internationaal recht dat tot doel heeft a) landen te helpen samenwerken om levens en bestaansmiddelen te redden die worden bedreigd door de internationale verspreiding van ziekten en andere gezondheidsrisico's en b) onnodige inmenging in internationale handel en reizen te vermijden.Het doel en de reikwijdte van IHR 2005 zijn het voorkomen, beschermen tegen, beheersen en bieden van een reactie op de volksgezondheid op de internationale verspreiding van ziekten op een manier die in verhouding staat tot en beperkt is tot risico's voor de volksgezondheid en die onnodige interferentie met het internationale verkeer en handel.
AfkortingIHRGepubliceerd in 2005, is een juridisch bindend instrument van internationaal recht dat tot doel heeft a) landen te helpen samenwerken om levens en bestaansmiddelen te redden die worden bedreigd door de internationale verspreiding van ziekten en andere gezondheidsrisico's en b) onnodige inmenging in internationale handel en reizen te vermijden.Het doel en de reikwijdte van IHR 2005 zijn het voorkomen, beschermen tegen, beheersen en bieden van een reactie op de volksgezondheid op de internationale verspreiding van ziekten op een manier die in verhouding staat tot en beperkt is tot risico's voor de volksgezondheid en die onnodige interferentie met het internationale verkeer en handel.
Definitie (nl)Gepubliceerd in 2005, is een juridisch bindend instrument van internationaal recht dat tot doel heeft a) landen te helpen samenwerken om levens en bestaansmiddelen te redden die worden bedreigd door de internationale verspreiding van ziekten en andere gezondheidsrisico's en b) onnodige inmenging in internationale handel en reizen te vermijden.Het doel en de reikwijdte van IHRGepubliceerd in 2005, is een juridisch bindend instrument van internationaal recht dat tot doel heeft a) landen te helpen samenwerken om levens en bestaansmiddelen te redden die worden bedreigd door de internationale verspreiding van ziekten en andere gezondheidsrisico's en b) onnodige inmenging in internationale handel en reizen te vermijden.Het doel en de reikwijdte van IHR 2005 zijn het voorkomen, beschermen tegen, beheersen en bieden van een reactie op de volksgezondheid op de internationale verspreiding van ziekten op een manier die in verhouding staat tot en beperkt is tot risico's voor de volksgezondheid en die onnodige interferentie met het internationale verkeer en handel. 2005 zijn het voorkomen, beschermen tegen, beheersen en bieden van een reactie op de volksgezondheid op de internationale verspreiding van ziekten op een manier die in verhouding staat tot en beperkt is tot risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.'s voor de volksgezondheid en die onnodige interferentie met het internationale verkeer en handel.
BronWikipedia
Datum vaststelling1 augustus 2011
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
International Health RegulationsGepubliceerd in 2005, is een juridisch bindend instrument van internationaal recht dat tot doel heeft a) landen te helpen samenwerken om levens en bestaansmiddelen te redden die worden bedreigd door de internationale verspreiding van ziekten en andere gezondheidsrisico's en b) onnodige inmenging in internationale handel en reizen te vermijden.Het doel en de reikwijdte van IHR 2005 zijn het voorkomen, beschermen tegen, beheersen en bieden van een reactie op de volksgezondheid op de internationale verspreiding van ziekten op een manier die in verhouding staat tot en beperkt is tot risico's voor de volksgezondheid en die onnodige interferentie met het internationale verkeer en handel.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg