Management informatie component

ArchiMate-modellen > VeRA > ApplicationComponents > Management informatie component
ArchiMate-element Management informatie component
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : VeRA/id-171a8a90-ad53-43d6-b784-f549e13f079c
ArchiMate-model  : VeRA
Label  : Management informatie component
Documentatie  : Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages.
GEMMA type  : Referentiecomponent
GEMMA status  : In gebruik
Object ID  : 171a8a90-ad53-43d6-b784-f549e13f079c
BBN  : BBN1 en BBN2 integriteitsmaatregelen
BIV score BBN  : 121
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1: interne negatieve publiciteit (imagoschade). Toelichting: De component gebruikt diverse soorten bedrijfsgegevens om te komen tot analyses en rapportages die voor het management bruikbare sturingsinformatie oplevert. Gegevens kunnen afkomstig zijn uit een datawarehouse-component waarin historische en actuele bedrijfsgegevens zijn opgeslagen of direct uit bedrijfssystemen. Het component wordt vaak aangeduid met de Engelse term: Business Intelligence system (BI-system)
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling;
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 171a8a90-ad53-43d6-b784-f549e13f079c
Object ID_nl  : 171a8a90-ad53-43d6-b784-f549e13f079c
Original ID  : id-f59c4d2c99a4f0aa9d7bd54b40c000d4
Semanticsearch  : management informatie component
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 jun 2023 om 13:48.