Sturen en organiseren

ArchiMate-modellen > VeRA > BusinessFunctions > Sturen en organiseren
ArchiMate-element Sturen en organiseren
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA/id-3659a107
ArchiMate-model  : VeRA
Label  : Sturen en organiseren
Documentatie  : Het verzamelen en het analyseren van informatie en het formuleren van plannen als gevolg van het gemaakt meerjarenbeleid, met het oog op 'wat' en het 'wanneer' voor de inzet van de primaire processen en de noodzakelijke ondersteuning.
Object ID  : 3659a107
Object ID_nl  : 3659a107
Original ID  : id-93c550df61f76a7c5edccddc1848dda8
Semanticsearch  : sturen en organiseren
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verzamelen en het analyseren van informatie en het formuleren van plannen als gevolg van het gemaakt meerjarenbeleid, met het oog op 'wat' en het 'wanneer' voor de inzet van de primaire processen en de noodzakelijke ondersteuning. (BusinessFunction) Sturen en organiseren een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode (BusinessObject) Begroting Het regionaal organisatieplan wordt op grond van artikel 4a van de Brandweerwet 1985 vierjaarlijks door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld. Een organisatieplan beschrijft de diensten en organisaties in de regio. In een organisatieplan wordt uitgelegd hoe de organisatie eruit ziet, waarom en hoe er wordt (samen) gewerkt. (BusinessObject) Organisatiepla- n het [resultaat] van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde [KPI] (key performance indicator). (BusinessObject) Resultaat een clustering van [medewerkers] binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling (BusinessObject) Organisatie- eenheid vergaderstukken en besluiten van het bestuur van de veiligheidsregio's. (BusinessObject) Bestuurlijke informatie BusinessObject Samenwerkin- gsverband Managementinformatie bestaat uit de (bewerkte) gegevens die de leiding nodig heeft voor de besturing en beheersing van de organisatie alsmede de (bewerkte) gegevens die de leiding nodig heeft om verantwoording over haar functioneren af te leggen. In het kort gaat het dus om stuur- en verantwoordingsinformatie. (BusinessObject) Managementi- nformatie Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Management informatie component een vooraf gedefinieerde eenheid van [resultaat] om de prestaties van een [organisatie] te analyseren. (BusinessObject) Prestatie-eis (KPI) een toestand of conditie van de [organisatie] die tot stand moet worden gebracht. (BusinessObject) Doelstelling Gericht op het conform beleid (bij)sturen en beheersen van de (prestaties van de ) organisatie en tevens hierover verantwoording afleggen. Discussiepunt: gaat het bij dit proces alleen om het strategisch, organisatiebrede sturing, beheersing en verantwoording of ook op deelterreinnen (financieel, personeel, etc.) Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - alle ondersteunende bedrijfsfuncties (?) (BusinessProcess) Sturen, beheersen en verantwoorden Gericht op het opstellen van verschillende soorten strategisch (?) beleid, zowel intern als extern gericht. Discussiepunt: gaat het bij dit proces alleen om het strategisch, organisatiebrede beleid of ook om afzonderlijk beleid op deelterreinnen (financieel, personeel, etc.) Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Strategie ontwikkelen - Bedrijf ontwikkelen - Sturen en organiseren - Risico analyse - alle ondersteunende functies (?) (BusinessProcess) Beleid vormen AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W ServingRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 30-06-2023 00:46:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-06-2023 00:46:52 CEST
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 jun 2023 om 13:51.